U bent hier

De voorzitter

De heer Van Miert heeft het woord.

Uit een vraag van kamerlid Daphé Dumery aan federaal minister voor Mobiliteit François Bellot bleek dat er met ANPR-camera’s (automatic number plate recognition) nogal wat problemen zijn met de leesbaarheid van bepaalde kentekens. Zo treden er problemen op bij de 1 en de I of de 0 en de O. Dat is vooral zo bij de gepersonaliseerde nummerplaten.

Minister, ik besef ten volle dat de kentekens een federale materie zijn. Maar we weten allemaal dat u een groot voorstander bent van het inzetten van ANPR-camera’s, vooral op de trajectcontroles. Het gaat daarbij niet zozeer om het handhavende aspect maar om de mental shift die u daarmee wenst te bereiken, dat alles in het teken van de verkeersveiligheid.

Minister, hebt u een idee van de omvang en de stand van zaken van deze problematiek? En welke initiatieven kunt u vanuit uw bevoegdheden op het Vlaamse niveau nemen om aan dit euvel te verhelpen?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Er zijn randvoorwaarden en omstandigheden die maken dat een nummerplaat niet, slechts ten dele of met lagere betrouwbaarheid kan worden gelezen door een nummerplaatherkenningscamera: de camera zelf uiteraard en zijn algoritme, de omstandigheden – vooral de zichtbaarheid –, maar ook de aard en de toestand van de nummerplaat. Een plaat die voor een camera moeilijker of niet leesbaar is, is dit vaak ook voor het menselijke oog. Het is dus niet een specifiek probleem voor de camera’s. Toch bepalen dergelijke camera’s naast de plaat, of beter gezegd samen met de plaat, ook de landcode. Syntaxregels, afmetingen, lettertype, cijfer-lettercombinaties en dergelijke spelen hierbij een cruciale rol.

Een voorbeeldje maakt dit duidelijk. Een standaard nummerplaat volgt de logica ‘cijfer, drie letters, drie cijfers’. Bijvoorbeeld: ‘1-ABC-123’. De camera zal zich hier niet snel vergissen in een I of een 1. Bij de gepersonaliseerde nummerplaat is dat anders. Bij bijvoorbeeld ‘IDIOOT’ – en er zal ongetwijfeld wel iemand met die nummerplaat rondrijden – kunnen de I’s ook worden begrepen als een 1 omdat dat vaste algoritme ‘cijfer, drie letters, drie cijfers’ hier niet moet worden gerespecteerd.

Met dat aspect, evenals met andere technische, functionele, metrologische en financiële elementen, wordt bij de gunning van een aanbesteding rekening gehouden. Op dat vlak leggen we de lat altijd wel hoger. De technologische evolutie maakt dat we ons dat kunnen permitteren. In de huidige opdrachtencentrale van de ANPR-netwerken wordt geëist dat 85 procent van de nummerplaten correct uitgelezen wordt. Tijdens opleveringstesten hebben we vastgesteld dat de percentages gelukkig hoger liggen, tot 95 procent, afhankelijk van de omstandigheden.

Om u gerust te stellen: aan de hand van de uitgelezen nummerplaat bij een overtreding worden de ermee overeenstemmende gegevens van het voertuig opgevraagd bij de DIV-databank. De verbalisant kan ook te allen tijde, indien nodig, een correctie uitvoeren op basis van de beschikbare gegevens, alvorens een proces-verbaal uit te sturen. Zo kunnen eventueel niet-herkende nummerplaten op basis van de menselijke handeling en de visuele correctie alsnog geverbaliseerd worden.

U weet dat ik geen grote fan ben van gepersonaliseerde nummerplaten, wel van de belasting erop. Ik vind dat een terechte belasting op ijdelheid. Daar mag men gerust wat voor doorrekenen. Maar de bevoegdheid zit nog op het federale niveau. Ik heb begrepen dat de federale minister niet geneigd is om aanpassingen door te voeren en integendeel opnieuw een prijsverlaging heeft doorgevoerd, in de hoop dat de populariteit weer zou aantrekken. Ik geloof dat eerlijk gezegd niet echt. Ik denk dat de eerste golf van geïnteresseerden ondertussen al hun gading gevonden hebben en dat het vooral daaraan ligt, en niet aan de prijsverhoging. Als men heel graag zijn naam, of welke toespeling dan ook, op de voor- en achterkant van zijn wagen wil bevestigen, denk ik niet dat voor dat publiek het prijsverschil van 1000 of 2000 euro doorslaggevend is. Maar goed, dat is maar een aanvulling, want ik ken die niet allemaal persoonlijk.

In elk geval, als men denkt dat dat een ‘escape route’ is voor het betrapt worden op snelheidsovertredingen via de ANPR-camera’s, dan kunnen we wel heel duidelijk zeggen dat dat zeker en vast niet het geval is.

De voorzitter

De heer Van Miert heeft het woord.

Bedankt voor uw antwoord, minister. Nogmaals, ik besef heel goed dat het hoofdzakelijk federale materie betreft, als het dan over die nummerplaat op zich gaat. Maar daarnaast moeten we toch vaststellen dat niet alleen uw collega Jambon, maar ook onze gemeentes en politiezones de laatste maanden fel geïnvesteerd hebben in die nummerplaatlezers en die ANPR-camera’s. Iedereen die een lokaal mandaat bekleedt, weet wat de impact van een rekening van de politiezone en de brandweerzone op een lokaal budget is. Het is dan een beetje zuur om te zien dat de techniek, die daar een zware investering meekrijgt, niet feilloos zou zijn en dat er een gevoel van straffeloosheid zou kunnen ontstaan.

Daarnaast geloof ik ook dat die nummerplaatlezer niet alleen nu al, maar vooral in de toekomst een van de belangrijkste tools zal zijn voor onze politiediensten als het gaat om handhaving. Overtreders het gevoel geven dat zij letterlijk onder de radar kunnen blijven, kan geen goed signaal zijn. In die zin denk ik, minister, dat het een heel goede zaak is als u de lat hoger kunt leggen bij de toekomstige of de huidige leveranciers van die toestellen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.