U bent hier

In de kijker

Verband tussen milieu en gezondheid: hoorzitting

De milieukwaliteit van de leefomgeving beïnvloedt de gezondheid. Heel wat factoren bepalen samen de invloed van het milieu op de gezondheid, zoals de ernst en duur van de blootstelling aan polluenten, leeftijd en geslacht van de persoon, aanwezigheid van groen in de leefomgeving, ... Over de link tussen groen en gezondheid houden de leden van de commissie een hoorzitting met Hans Keune van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Universiteit Antwerpen en Belgian Community of Practice on Biodiversity & Health, met Benno Geertsma en Wim Van Gils van Natuurpunt, en met Johan Lemmens van de Hogeschool PXL Hasselt.

Video

Verslag

88 (2016-2017)
Externe sprekers
Hans Keune (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Universiteit Antwerpen en Belgian Community of Practice on Biodiversity & Health), Benno Geertsma (Natuurpunt), Wim Van Gils (diensthoofd Beleid Natuurpunt) en Johan Lemmens (Hogeschool PXL Hasselt)
1302 (2017-2018) nr. 1

Agenda

88 (2016-2017)
Externe sprekers
Hans Keune (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Universiteit Antwerpen en Belgian Community of Practice on Biodiversity & Health), Benno Geertsma (Natuurpunt), Wim Van Gils (diensthoofd Beleid Natuurpunt) en Johan Lemmens (Hogeschool PXL Hasselt)
Verslaggever
Cindy Franssen

De leden van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn worden uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.