U bent hier

In de kijker

Reductie antibioticagebruik

Op 14 januari 2016 keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed die pleitte voor reductie van antibioticagebruik bij nutsdieren. Uit een studie van de Universiteit Gent en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) blijkt nu dat de productiviteit van varkensboeren toenam door het afbouwen van het antibioticagebruik. De onderzoekers benadrukken wel het grote belang van coaching en persoonlijke begeleiding van de veeteelthouder in de uitgeteste aanpak. Hoe staat minister Joke Schauvliege tegenover de resultaten van de studie? Zal ze deze persoonlijke aanpak en coaching stimuleren? Welke verdere stappen wil ze ondernemen?

Video

Agenda

van Renaat Landuyt aan minister Joke Schauvliege
2708 (2016-2017)
van Jos De Meyer aan minister Joke Schauvliege
2742 (2016-2017)
van Jos De Meyer aan minister Joke Schauvliege
2797 (2016-2017)
van Sabine Vermeulen aan minister Joke Schauvliege
2889 (2016-2017)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.