U bent hier

In de kijker

Jeugdinformatiebeleid

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Verschillende leden van de CD&V-fractie dienden een conceptnota in waarin ze pleiten voor een stroomlijning van het jeugdinformatiebeleid. De indieners zijn van mening dat er nood is aan coördinatie van het jeugdinformatiebeleid op lokaal en Vlaams niveau, en ze willen met deze conceptnota de ‘websitereflex’ omvormen tot een goede ‘jeugdinforeflex’. Ze pleiten dan ook voor één informatieplatform volgens de Trustykwaliteitsprincipes (een kwaliteitsmerk voor digitale en fysieke informatieproducten voor kinderen en jongeren). De leden van de commissie houden hierover een bespreking met minister Sven Gatz en vertegenwoordigers van respectievelijk de Ambrassade, het Kinderrechtencommissariaat en Awel. Ze behandelen in samenhang hiermee ook een vraag om uitleg over het nieuwe jeugdcommunicatieplatform van de minister.

Video

Verslag

92 (2016-2017)
Externe sprekers
Sven Gatz (Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel)
1398 (2017-2018) nr. 1
Bijlage: Presentatie van minister Sven Gatz (pdf)

Agenda

16:00 uur

92 (2016-2017)
Externe sprekers
Sven Gatz (Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.