U bent hier

In de kijker

Jeugdinformatiebeleid

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Verschillende leden van de CD&V-fractie dienden een conceptnota in waarin ze pleiten voor een stroomlijning van het jeugdinformatiebeleid. De indieners zijn van mening dat er nood is aan coördinatie van het jeugdinformatiebeleid op lokaal en Vlaams niveau, en ze willen met deze conceptnota de ‘websitereflex’ omvormen tot een goede ‘jeugdinforeflex’. Ze pleiten dan ook voor één informatieplatform volgens de Trustykwaliteitsprincipes (een kwaliteitsmerk voor digitale en fysieke informatieproducten voor kinderen en jongeren). De leden van de commissie houden hierover een bespreking met minister Sven Gatz en vertegenwoordigers van respectievelijk de Ambrassade, het Kinderrechtencommissariaat en Awel. Ze behandelen in samenhang hiermee ook een vraag om uitleg over het nieuwe jeugdcommunicatieplatform van de minister.

Video

Verslag

92 (2016-2017)
Externe sprekers
Sven Gatz (Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel)
1398 (2017-2018) nr. 1
Bijlage: Presentatie van minister Sven Gatz (pdf)

Agenda

16:00 uur

92 (2016-2017)
Externe sprekers
Sven Gatz (Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.