U bent hier

In de kijker

Huurdecreet

Sinds de zesde staatshervorming is de Vlaamse overheid bevoegd voor de regels op de huurmarkt. De voorbije maanden werkte minister Liesbeth Homans aan een voorontwerp van Huurdecreet, met daarin onder andere het voornemen om de huurwaarborg op te trekken van twee naar drie maanden. De leden van de commissie wisselen met de minister van gedachten over de stand van zaken van de behandeling op regeringsniveau van dit voorontwerp van decreet.

Video

Verslag

89 (2016-2017)
Externe sprekers
Liesbeth Homans (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding)
1264 (2016-2017) nr. 1

Agenda

89 (2016-2017)
Externe sprekers
Liesbeth Homans (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding)
Verslaggevers
Jelle Engelbosch en Dirk de Kort

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.