U bent hier

In de kijker

Culturele samenwerking Vlaanderen-Nederland: conceptnota

De cultuurministers van Vlaanderen en Nederland stelden eind 2016 dat ze enkele nieuwe krijtlijnen wensten te trekken voor de Nederlands-Vlaamse culturele samenwerking. Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in om die samenwerking te verstevigen, structureler te verankeren en waar nodig te reactiveren. Eerste indiener Wilfried Vandaele lichtte in januari de conceptnota toe. Ook de Vlaamse en Nederlandse regeringen werken intussen aan een scenario met een gezamenlijke visie, efficiëntere samenwerking en indien nodig nieuwe bilaterale instrumenten en een actualisering van de verdragen. Ze vroegen het advies van twee externe ‘wegbereiders’. De wegbereiders Ben de Reu en Diane Verstraeten brachten in juni hun rapport uit en presenteren het vandaag aan de commissie, die daarna de conceptnota verder bespreekt.

Video

Verslag

1013 (2016-2017) nr. 2
1013 (2016-2017) nr. 3

Agenda

14:30 uur

van Wilfried Vandaele, Cathy Coudyser, Kathleen Krekels, Marius Meremans, Karim Van Overmeire en Marc Hendrickx
1013 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Lionel Bajart en Bart Caron
Hoorzitting met Ben de Reu en Diane Verstraeten, wegbereiders van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Bespreking

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.