U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

In de kijker

Culturele samenwerking Vlaanderen-Nederland: conceptnota

De cultuurministers van Vlaanderen en Nederland stelden eind 2016 dat ze enkele nieuwe krijtlijnen wensten te trekken voor de Nederlands-Vlaamse culturele samenwerking. Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in om die samenwerking te verstevigen, structureler te verankeren en waar nodig te reactiveren. Eerste indiener Wilfried Vandaele lichtte in januari de conceptnota toe. Ook de Vlaamse en Nederlandse regeringen werken intussen aan een scenario met een gezamenlijke visie, efficiëntere samenwerking en indien nodig nieuwe bilaterale instrumenten en een actualisering van de verdragen. Ze vroegen het advies van twee externe ‘wegbereiders’. De wegbereiders Ben de Reu en Diane Verstraeten brachten in juni hun rapport uit en presenteren het vandaag aan de commissie, die daarna de conceptnota verder bespreekt.

Video

Verslag

1013 (2016-2017) nr. 2
1013 (2016-2017) nr. 3

Agenda

14:30 uur

van Wilfried Vandaele, Cathy Coudyser, Kathleen Krekels, Marius Meremans, Karim Van Overmeire en Marc Hendrickx
1013 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Hoorzitting met Ben de Reu en Diane Verstraeten, wegbereiders van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Bespreking

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.