U bent hier

De heer De Bruyn heeft het woord.

Via de Sint-Hubertusvereniging is me de illegale praktijk van hazenjacht met windhonden gesignaleerd. De Sint-Hubertusvereniging roept ook de eigen leden op om onverwijld de politie te verwittigen wanneer zij wagens met een Britse nummerplaat op een plaats zien staan waarvan kan worden vermoed dat er aan een illegale vorm van hazenjacht met windhonden wordt gedaan. Zij wil daarmee vermijden dat die illegale hazenjacht verder uitbreiding vindt.

In het Verenigd Koninkrijk was ‘hare coursing’ lange tijd een legale sport. Daarbij wordt gegokt op het aantal hazen dat een windhond binnen een bepaalde tijd kan vangen of op de hond die als eerste een haas kan vangen. Het geheel wordt blijkbaar ook zorgvuldig gefilmd om als bewijs te kunnen voorleggen aan de gokkers. Dit soort praktijken staat meer dan haaks op wat hier als goede jacht wordt beschouwd.

Minister, bent u op de hoogte van dit fenomeen? Hebt u via uw diensten of via de Sint-Hubertusvereniging een beter zicht dan ikzelf op de frequentie waarmee dit voorkomt? Op welke manier wordt u door de Hubertusvereniging of door andere gebruikers van het buitengebied op de hoogte gebracht van dit ongewenste fenomeen?

Zijn er ook al confrontaties geweest tussen jagers, wildbeheereenheden en stropers?

Welke instrumenten hebt u om op te treden en welke initiatieven zult u nemen om hier een einde aan te maken?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Het gaat over bendes uit het Verenigd Koninkrijk die bij ons dergelijke praktijken komen ontplooien. Sinds 2012 zijn er bij de Natuurinspectie zeven meldingen van dergelijke activiteit geregistreerd, allemaal in West- en Oost-Vlaanderen.

De Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) werd door verschillende individuele leden en leden van wildbeheereenheden op de hoogte gesteld van het probleem. Naar aanleiding van die meldingen heeft HVV haar leden en de landbouwers via diverse kanalen opgeroepen om deze praktijken onmiddellijk te melden. Op basis van de eerste meldingen in West-Vlaanderen is er een verhoogde alertheid van de jagers en is men extra beginnen waken in de jachtgebieden. Zo werd er al een hond gevangen en overgedragen aan de politie Westkust.

In een ander geval werd de Natuurinspectie ingeschakeld en werd de bende staande gehouden op de autosnelweg, maar bij gebrek aan bewijzen konden de betrokkenen niet worden aangehouden.

Ook in de gemeente Koksijde-Wulpen werd een bende klemgereden door de politie. Een dode haas en meerdere hazewindhonden werden aangetroffen in de wagen. Dergelijke praktijken kunnen worden geverbaliseerd wegens schendingen van de jachtregelgeving. In januari 2017 konden jagers, in samenwerking met de politiediensten en de Natuurinspectie, een bende vatten. Er werd een proces-verbaal opgesteld, er werd overgegaan tot inbeslagnames en er werden foto’s gemaakt en bezorgd aan de politie.

Omdat een dergelijke jacht vaak maar enkele minuten duurt, is het moeilijk om de daders op heterdaad te betrappen. De gokbendes gaan immers zeer snel te werk. De honden worden op een geschikte plaats losgelaten en worden op het spoor van een vluchtende haas gezet terwijl alles wordt gefilmd. Om de pakkans te verhogen, waarschuwt de Natuurinspectie daarom ook altijd de politie in Zeeland wanneer een dergelijke praktijk zich in het Meetjesland voordoet. Het is immers gekend dat de gokbendes voor een hazewindjacht zowel het Belgische als het Nederlandse grondgebied aandoen.

Deze informatie-uitwisseling heeft er al toe geleid dat op aangeven van de Natuurinspectie een groep werd gevat in Nederland. Los van deze aanpak is er bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) geen informatie gekend over hoe men dit probleem aanpakt in de buurlanden. Ik zal opdracht geven aan ANB om daarover samen te zitten met de buurregio’s om na te gaan hoe we dit gezamenlijk kunnen aanpakken.

De heer De Bruyn heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. We drukken gezamenlijk terecht onze afschuw uit over deze vorm van pure stroperij. Ik kan u ook alleen maar aanmoedigen om de Natuurinspectie, de politie en iedereen die hierin kan optreden, aan te sporen om dat te blijven doen. Verder gegevensuitwisseling met Nederland en Frankrijk, ook een aangrenzende regio, lijkt me verder aangewezen. Ik hoop dat een nog grotere alertheid ertoe kan leiden dat we zo snel mogelijk een eind kunnen maken aan deze praktijken.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.