U bent hier

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

De federale minister van Telecom De Croo heeft een consultatie gedaan over enkele koninklijke besluiten die gaan over vergunningen voor mobiele licenties en de nieuwe veiling van frequenties, die het mogelijk moeten maken om naar 5G te gaan. 5G is een belangrijke innovatieve ontwikkeling die ook gesteund wordt in de Visie 2050 van Vlaanderen.

In welke mate zijn wij daarbij betrokken? Wat is de stand van zaken?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Collega Van Rompuy, er zijn contacten tussen mijn kabinet en het kabinet van minister De Croo. Dat lijkt mij ook logisch. Het opzetten van een 5G-pilot is erg belangrijk voor de projecten waar wij mee bezig zijn, zoals Internet of Things, City of Things en Smart Flanders.

U hebt misschien gehoord dat wij mee een Europees project rond mobiliteit ondersteunen. Ook daarvoor is die 5G uiteraard een zeer belangrijke evolutie.

Dat Europese proeftuinproject gebeurt in samenwerking met het Interuniversitair Micro-elektronicacentrum (imec). De commerciële operatoren, de telecombedrijven zijn mee betrokken in dat Europese proeftuinproject. Ook zij bekijken of de integratie van 5G in die proefopstelling op termijn tot de mogelijkheden behoort.

Hoewel telecom een federale bevoegdheid is, zijn er uiteraard op verschillende momenten raakvlakken met de bevoegdheden van de gewesten. Wat ik zei over innovatie is daar één voorbeeld van. Maar je kunt ook kijken naar de stralingsnorm, conformiteitsattesten of bouwvergunningen voor zendmasten. Daarom wenst het federale niveau de coördinatie tussen de betrokken overheden te bevorderen. Wij werken daar dan uiteraard heel graag aan mee.

Wat 5G zelf betreft, kan ik vaststellen dat die ontwikkeling momenteel nog volop aan de gang is. Voor zover ons bekend, werken sommige operatoren aan de ontplooiing van 4,5G en zijn de meeste operatoren 5G aan het testen. Het perspectief is het gradueel uitrollen vanaf 2020. Vooraleer het zover is, moet de technologie op punt worden gezet, moeten de vergunningen worden toegekend en moet nog worden voorzien in de nodige infrastructuur.

5G vereist – en ik denk dat u dat weet – een zeer hoge densiteit van antennes per cel, wat in Vlaanderen niet evident is. Er is dus nog heel wat werk voor de boeg vooraleer 5G een realiteit wordt, maar wij doen vanuit Innovatie alvast het nodige om te faciliteren en houden de vinger aan de pols in onze contacten met de operatoren.

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. 5G is natuurlijk superbelangrijk omdat het allerlei zaken mogelijk maakt waarin we sterk zijn, onder andere de zelfrijdende auto, die voor Vlaanderen, met bijna de meeste files ter wereld, een grote sprong vooruit zou zijn. We zijn heel sterk in chirurgie, geneeskunde en dergelijke. Men kan dan opereren vanop afstand omdat er met 5G geen enkel tijdsverlies is. Kortom, de reeks is eindeloos.

Ik begrijp dat het er op dit ogenblik in het bijzonder over gaat of we al dan niet een pilootproject in Vlaanderen kunnen opstarten of aantrekken in die technologie. De andere dingen zijn eerder op de lange termijn. Ziet u daar een mogelijkheid, via Europese middelen of in overleg met het federale niveau? Of is er daar geen perspectief dat wij zoiets naar Vlaanderen kunnen brengen?

We hebben een dichtbevolkte regio. Dat heeft nadelen. Maar in dit geval is dat misschien een voordeel?

De voorzitter

De heer Gryffroy heeft het woord.

Ik vind het een boeiende en interessante vraag. In een aantal artikels, onder andere in Het Nieuwsblad, zeggen een aantal spelers, waaronder Huawei en Ericsson, dat het dringend tijd is dat we beginnen met die 5G. Maar bij 5G kom ik ook andere aspecten of bevoegdheden tegen, bijvoorbeeld wat betreft stralingsnormen en vergunningen. Dan zitten we niet bij onze minister Muyters, maar bij minister Schauvliege.

Er is ook de discussie of het allemaal met zendmasten moet zijn dan wel of we naar Fiber to the Home gaan. Want ook op basis van Fiber to the Home kun je 5G uitrollen. Dat is een maatschappelijk debat, dat zeer belangrijk zal zijn in de komende maanden. Is het Proximus die aan cherrypicking doet of is het een infrastructuur waarvan je zegt dat we die zelf moeten kunnen uitbouwen? Dat is een debat dat we moeten kunnen uitrollen. Uw vraag is daarvan een onderdeel.

Minister, in welke mate hebt u daarover overleg met uw collega-ministers, ook op het federale niveau? Huawei zegt dat, als je de ambitie wilt waarmaken, de gewesten zullen moeten overeenkomen. Maar we weten uiteraard ook dat, als we met een aantal federale ministers moeten samenwerken, dat met sommigen goed zal gaan en met andere wat minder. Wat kunnen we dan alleen? En wat kunnen we niet alleen?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Mijnheer Gryffroy, het is heel eenvoudig. We hebben gesprekken, vooral met minister De Croo, omdat dat voor onze innovatie-aspecten de belangrijkste zijn. Op het moment dat we naar vergunningen toe moeten werken, zullen wij er uiteraard minister Schauvliege bij betrekken. Maar we doen dat op het moment dat het nodig is. Nu werken we vooral op het mogelijk maken.

Mijnheer Van Rompuy, over een aantal projecten die we hebben, ik denk dan vooral aan City of Things, met Antwerpen als living lab, zijn er effectief gesprekken met operatoren om te zien of we dat niet kunnen gebruiken als een van de pilots om een aantal zaken, zoals 5G, uit te rollen. Dat is nog niet geconcretiseerd, maar het zijn zaken die zeker mogelijk moeten zijn in de toekomst.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.