U bent hier

In de kijker

Jeugdwerkers in LIVC

Federaal minister Jambon richtte de Lokale Integrale Veiligheidscellen (LIVC’s) op om radicalisme zo vroeg mogelijk te detecteren. Jeugdwerkers maken ook deel uit van de LIVC’s. Zij hebben wel discretieplicht, maar geen beroepsgeheim. Komt hun vertrouwensband met jongeren niet onder druk als zij verondersteld worden informatie te delen met de politiediensten? Hoe staat minister Sven Gatz hiertegenover?

Video

Verslag

van Peter Wouters aan minister Philippe Muyters
2576 (2016-2017)
van Bert Moyaers aan minister Philippe Muyters
2599 (2016-2017)

Agenda

van Peter Wouters aan minister Philippe Muyters
2576 (2016-2017)
van Bert Moyaers aan minister Philippe Muyters
2599 (2016-2017)

14:30 uur

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.