U bent hier

In de kijker

Vereenvoudiging regelgeving archeologie

Bij bouw- of verkavelingswerken kan het archeologische vooronderzoek tot vertraging leiden, omdat pas na het opstellen van de desbetreffende archeologienota de vergunning kan worden aangevraagd. Met een voorstel van decreet willen diverse leden van de meerderheidsfracties tegemoetkomen aan de vraag op het terrein voor snellere en eenvoudigere procedures. Ze dienden ook een voorstel van resolutie in waarbij ze aan de Vlaamse Regering aandacht vragen voor de financiering van archeologische erfgoedzorg, want eigenaars moeten nu zelf de vaak dure kosten voor de opmaak van een archeologienota dragen. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het voorstel van decreet en het voorstel van resolutie.

Verslag

1167 (2016-2017) nr. 5
van Jean-Jacques De Gucht, Manuela Van Werde, Sabine de Bethune, Karim Van Overmeire, Karin Brouwers en Jan Van Esbroeck
1166 (2016-2017) nr. 1
1166 (2016-2017) nr. 2

Agenda

van Manuela Van Werde, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Karim Van Overmeire, An Christiaens en Jan Van Esbroeck
1167 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Karl Vanlouwe en Bart Caron
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Jean-Jacques De Gucht, Manuela Van Werde, Sabine de Bethune, Karim Van Overmeire, Karin Brouwers en Jan Van Esbroeck
1166 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
An Christiaens
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.