U bent hier

In de kijker

Vereenvoudiging regelgeving archeologie

Bij bouw- of verkavelingswerken kan het archeologische vooronderzoek tot vertraging leiden, omdat pas na het opstellen van de desbetreffende archeologienota de vergunning kan worden aangevraagd. Met een voorstel van decreet willen diverse leden van de meerderheidsfracties tegemoetkomen aan de vraag op het terrein voor snellere en eenvoudigere procedures. Ze dienden ook een voorstel van resolutie in waarbij ze aan de Vlaamse Regering aandacht vragen voor de financiering van archeologische erfgoedzorg, want eigenaars moeten nu zelf de vaak dure kosten voor de opmaak van een archeologienota dragen. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het voorstel van decreet en het voorstel van resolutie.

Verslag

1167 (2016-2017) nr. 5
van Jean-Jacques De Gucht, Manuela Van Werde, Sabine de Bethune, Karim Van Overmeire, Karin Brouwers en Jan Van Esbroeck
1166 (2016-2017) nr. 1
1166 (2016-2017) nr. 2

Agenda

van Manuela Van Werde, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Karim Van Overmeire, An Christiaens en Jan Van Esbroeck
1167 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Jean-Jacques De Gucht, Manuela Van Werde, Sabine de Bethune, Karim Van Overmeire, Karin Brouwers en Jan Van Esbroeck
1166 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.