U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

De voorzitter

De heer Hendrickx heeft het woord.

Marc Hendrickx (N-VA)

Ik stel mijn vraag naar aanleiding van de verkiezing van Emmanuel Macron als president van Frankrijk, en nu ook met de resultaten van de parlementsverkiezingen in het achterhoofd. Volgens mij plaatste dat Vlaanderen voor uitdagingen. Frankrijk is een uiterst belangrijke handelspartner, die ook op andere vlakken intens samenwerkt met onze overheid, denk maar aan onze culturele band met Frans-Vlaanderen. Onze laatste Vlaamse strategienota Frankrijk dateert van 2008. De vraag rijst of de politieke koerswijziging bij onze buren ons binnenkort noopt die te hernieuwen.

Minister, ik vraag me dan ook af of er in een overleg is voorzien met onze Franse partners over de huidige en eventuele toekomstige samenwerking naar aanleiding van de installatie van de nieuwe Franse regering en parlement. Zo ja, zijn er bijzondere ambities die onze overheid hierbij formuleert? In hoeverre moeten die eventueel worden vastgelegd in een vernieuwde strategienota?

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Collega, de contacten met Frankrijk zijn bijzonder belangrijk. Frankrijk is een bijzonder belangrijk partnerland voor ons. Vanaf 2016 is Frankrijk onze tweede belangrijkste handelspartner geworden, belangrijker dan Nederland. Onze uitvoer naar Frankrijk bedroeg 39,5 miljard euro. Dat betekent dat Frankrijk onze tweede belangrijkste markt is.

Daarnaast is er heel wat aanleiding tot, reden tot en in de feiten heel wat samenwerking. Er is de grensoverschrijdende samenwerking, er is Frans-Vlaanderen, er is samenwerking op het vlak van cultuur, onderwijs, zorg, economie, fiscaliteit, infrastructuurwerken zoals Seine-Schelde. Wat dit laatste betreft, hebben we een lang moment getwijfeld na het aantreden van de nieuwe eerste minister of het Seine-Scheldeproject wel zou doorgaan aangezien de eerste minister de oud-burgemeester is van Le Havre en hij in zijn hoedanigheid van burgemeester van Le Havre tegen dat plan was. Nu bereiken ons geruststellende berichten dat het plan wel degelijk doorgang zal vinden.

Uiteraard zijn er ook de relaties binnen de Europese Unie. U weet dat er met het aantreden van Macron een nieuwe wind waait op het vlak van Europese samenwerking. Er is het aanhalen van de banden met Duitsland. De as Duitsland-Frankrijk zal worden versterkt. Het is belangrijk dat we bilaterale contacten kunnen hebben met Frankrijk op al die gebieden. Ik heb dat zeer recent kunnen bespreken met de Franse ambassadrice, die ook op die lijn zat. Het is goed dat we kunnen concerteren over de visie op de Europese Unie en over de brexit. U weet dat Macron gezegd heeft dat de deur open blijft staan voor de Britten. Dat was een opvallend geluid. We hebben in elk geval afgesproken met de Franse diplomatie en met de ambassadrice, aan wie ik onze visie daaromtrent heb uiteengezet, dat we in contact zullen blijven.

Op zich vormen het aantreden van een nieuwe president en de vorming van een nieuwe regering geen reden om een nieuwe strategienota uit te schrijven, maar we gaan wel degelijk de strategienota updaten, gewoon omdat ze dateert van 2008 en er uiteraard tal van nieuwe elementen en gewijzigde omstandigheden zijn. Het is niet afhankelijk van het aantreden van een nieuwe president of het aantreden van een nieuwe regering op zich.

De contacten met de Franse ambassadrice verlopen uitstekend. Zij ziet het belang in van Vlaanderen als de belangrijkste economische factor in dit land. We hebben afgesproken dat er geregeld op het ambtelijk niveau maar ook op het ministerieel en kabinetsniveau contacten zullen zijn.

De voorzitter

De heer Hendrickx heeft het woord.

Marc Hendrickx (N-VA)

Het antwoord verheugt mij. Ik kijk al uit naar de bespreking ervan want een update, een verfijning, een finetuning, zal zonder meer ook in deze commissie aan bod komen. Ik denk dat we ons daar regelmatig over zullen kunnen beraden. Ik neem aan dat dat in het najaar zal zijn. We kijken ernaar uit.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.