U bent hier

In de kijker

Onderzoeksrapport OKAN: gedachtewisseling

Van 1 september 2014 tot 31 augustus 2016 liep het onderwijsonderzoek ‘Cartografie en analyse van het onthaalonderwijs voor minderjarige anderstalige nieuwkomers (OKANS)’. Het onderzoek omvat een kritische analyse van de concrete praktijken van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), zoals de inzet van de toegekende middelen, de organisatie, de rollen en profielen van actoren op schoolniveau, en de impact van OKAN op de schoolloopbanen van deze leerlingen. Het onderzoeksteam stelt zijn onderzoeksresultaten voor en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) geeft hierop een technische reactie in een gedachtewisseling met de commissieleden.

Video

Verslag

79 (2016-2017)
Externe sprekers
Piet Van Avermaet (Directeur Steunpunt Diversiteit en Leren), Reinhilde Pulinx (secretaris Raad Levenslag en Levensbreed Leren), Goedele Vandommele (Projectcoördinator Centrum voor Taal & Onderwijs), Liesbeth De Bruyne (Centrum voor Taal & Onderwijs), John De Plecker (Afdelingshoofd Departement Onderwijs en Vorming) en Sara De Meerleer (AgODi)
1248 (2016-2017) nr. 1

Agenda

79 (2016-2017)
Externe sprekers
Piet Van Avermaet (Directeur Steunpunt Diversiteit en Leren), Reinhilde Pulinx (secretaris Raad Levenslag en Levensbreed Leren), Goedele Vandommele (Projectcoördinator Centrum voor Taal & Onderwijs), Liesbeth De Bruyne (Centrum voor Taal & Onderwijs), John De Plecker (Afdelingshoofd Departement Onderwijs en Vorming) en Sara De Meerleer (AgODi)
Verslaggever
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.