U bent hier

In de kijker

Eenmeting lokaal jeugdbeleid

Sinds enkele jaren worden er, in tegenstelling tot vroeger, geen aparte jeugdbeleidsplannen meer opgemaakt, maar het jeugdbeleid wordt geïntegreerd in het strategische meerjarenplan van de lokale besturen. In 2013 voerde de Vlaamse overheid een nulmeting uit om daarna in een eenmeting in 2016 de impact hiervan te kunnen inschatten. Uit de resultaten van die eenmeting blijken een aantal knelpunten, en de onderzoekers doen ook enkele suggesties aan het beleid. Hoe bekijkt minister Sven Gatz deze eenmeting? Hoe zal hij die integreren in zijn beleid?

Video

Verslag


Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.