U bent hier

De voorzitter

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Minister, binnenkort sluiten de deuren van het informatiepunt van Toerisme Vlaanderen in Brussel. Dit agentschap is gelegen in hartje Brussel, op amper 100 meter van de Grote Markt, in een van de drukste winkelstraten van onze hoofdstad. Hiermee verliezen de andere kunststeden van de Vlaamse Gemeenschap – Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven, Mechelen – een interessante etalage voor internationale toeristen. Zij komen vaak via toegangspoort Brussel in ons land toe en kunnen dan, afhankelijk van hun tijdsbestek, interesses en mogelijkheden, ook andere steden bezoeken.

Minister, waarom wordt dit groot informatiepunt gesloten?

Welke maatregelen werden genomen om het bezoekersaantal op te krikken alvorens de beslissing genomen werd dit informatiepunt te sluiten? Ik ben er net nog voorbijgewandeld. Er hingen interessante T-shirts met het opschrift ‘Ride like a Flandrien’. Het is zeer centraal gelegen, maar is toch weer niet super zichtbaar omdat het onder de bogen ligt van een pseudo middeleeuws gebouw.

Welk initiatief zal de doelstellingen van het informatiepunt overnemen?

Hoe zullen de Vlaamse kunststeden en het andere toeristische aanbod in het Vlaams Gewest verder worden gepromoot binnen Brussel-Hoofdstad? Hoe sluit dit aan bij de investering van 2,6 miljoen euro in de onthaalinfrastructuur op Brussels Airport?

Werden er afspraken gemaakt met Visit.Brussels om een deel van de rol van het informatiepunt over te nemen?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Eerst en vooral wens ik te verduidelijken dat deze locatie niet verdwijnt, maar een andere en iets efficiëntere invulling krijgt. We evolueren van een Visitor Information Center naar een Flanders Experience Center. In plaats van louter en alleen informatie te verstrekken, moet deze locatie uitgroeien tot een aangename inspiratie- en belevingsplek over Vlaanderen en Brussel.

Deze concept store combineert drie verschillende functies: een toeristische onthaalbalie en infopunt, een boetiek met op maat ontwikkelde Vlaamse producten, en een belevingsplek met inspirerende belevingen, smaken en producten. Zowel het programma als de producten zijn thematisch afgestemd op onze Vlaamse troeven. We trekken de lijn dus consequent door met de thema's waarin we sterk staan: kunst en cultuur, eten en drinken, de Groote Oorlog.

De invulling gebeurt door een concessionaris, iemand die de voorbije jaren de nodige ervaring heeft opgebouwd in de exploitatie van een inspiratieboetiek met Vlaamse state of the art-souvenirs. De mogelijkheid blijft wel bestaan om informatie te verkrijgen over de toeristische aspecten. We zorgen ook voor een goede bestaffing waarbij er permanent twee mensen beschikbaar zijn om informatievragen te beantwoorden. Toeristen vinden er bovendien gratis en betalende publicaties.

U verwijst naar dalende bezoekcijfers. Dat is geen aanleiding geweest, integendeel. We hadden een zeer groot aantal bezoekers. In 2015 bereikten we een record van 300.000 mensen die het informatiecentrum bezochten. In 2016 lag het cijfer lager, gewoon door werkzaamheden.

Voor de transitie naar een meer inspirerende en belevingsvolle aanpak, is er bij Toerisme Vlaanderen een overleg geweest met Visit.Brussels. Er werd toen afgesproken dat de bestaande afspraken en rolverdeling behouden blijven: voor meer gerichte vragen over Brussel wordt net als vroeger doorverwezen naar de onthaalbalies van Visit.Brussels. Er is een zekere link tussen de heroriëntering van het onthaalcentrum op de Grasmarkt en de investering in de onthaalinfrastructuur op Brussels Airport. De uitrol is gepland eind dit jaar of begin volgend jaar. We willen gebruikmaken van die grote poort die de luchthaven van Zaventem toch wel is om er meer toeristische promotie te kunnen voeren voor Vlaanderen. Ik kan u nog geen echte details geven, want de gesprekken zijn bezig, ook met Brussels Airport. We hebben wel de nodige budgetten vrijgemaakt, zoals ik ook bij bespreking van de begroting heb geduid. Op de concrete invulling kan ik nog niet vooruitlopen.

De voorzitter

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik heb nog een aantal bijkomende vragen.

U zegt dat u het infopunt in Brussel een beetje afbouwt en extra investeert in het onthaalpunt op Brussels Airport. Over hoeveel middelen gaat het? Hoeveel middelen verschuiven er van het centraal infopunt naar Brussels Airport?

Het infopunt op de Grasmarkt bestaat uit een heel brede gevel. Zal die volledig gevel worden behouden of wordt de oppervlakte ingekrompen?

Hoe kan Toerisme Vlaanderen het infopunt toch aantrekkelijker maken en zichtbaarder maken? Nu ligt het echt een beetje verscholen.

Het is positief dat er afspraken worden gemaakt met visit.brussels om de krachten te bundelen.

De voorzitter

De heer Van Esbroeck heeft het woord.

Jan Van Esbroeck (N-VA)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het kantoor wordt niet gesloten maar omgevormd. Dat is verheugend nieuws. Ik vind het belangrijk dat Vlaanderen Brussel internationaal blijft promoten en dat het dat ook doet vanuit Brussel als toegangspoort tot de rest van Vlaanderen. Het is goed dat we dat kunnen doen.

Positief is ook de samenwerking tussen Toerisme Vlaanderen en visit.brussels. Mijn vraag is of ze beide nog een eigen beleid kunnen ontwikkelen of ze tot één geheel worden omgevormd. Heeft ieder nog zijn eigen inbreng?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik ga ervan uit dat we de volledige ruimte nog ten volle blijven benutten. Het wordt een grote conceptstore.

Over het doorschuiven van de budgetten kan ik niet exact antwoorden omdat we nog in bespreking zijn met Zaventem over de concrete invulling van de promotie die we daar vooropstellen.

De voorzitter

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Ik wil nog eens de nadruk leggen op het belang van Brussel als toegangspoort voor de kunststeden van de Vlaamse gemeenschap. Het is absoluut cruciaal dat we daarin blijven investeren en dat we ook in het hartje van onze hoofdstad aanwezig blijven. We mogen zeker geen gat laten, want er vlak naast ligt Espace Wallonie. Het zou zeer jammer zijn mochten wij er de deuren sluiten of afbouwen en onze zuidervrienden er wel nog volop aanwezig blijven.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.