U bent hier

In de kijker

Activeren reserves zorgsector

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in over het aanboren van onbenutte financiële reserves in de welzijns- en zorgsector. De leden van de commissie houden in dit verband een hoorzitting met vertegenwoordigers uit het zorgveld.

Video

Verslag

1129 (2016-2017) nr. 2
1129 (2016-2017) nr. 3

Agenda

van Lorin Parys, Tine van der Vloet, Elke Sleurs, Peter Persyn, Lies Jans en Danielle Godderis-T'Jonck
1129 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Hoorzitting met: - Hendrik Delaruelle, algemeen directeur Vlaams Welzijnsverbond - Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro - Ann Gaublomme, directeur, en Wim Van Opstal, adviseur Innovatie en Ondernemerschap, Verso - Jozef De Witte, voorzitter van SOM de federatie van sociale ondernemingen vzw
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.