U bent hier

In de kijker

Kinderbijslag: oprichting zelfstandig agentschap

Door de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid inzake de kinderbijslagen overgeheveld naar de gemeenschappen en gewesten. Vanaf 1 januari 2019 neemt de Vlaamse overheid neemt de regie en de uitbetaling van de kinderbijslag over van het huidige federale agentschap FAMIFED. Voor de oprichting van het agentschap dat zal instaan voor de uitbetaling diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

van Ortwin Depoortere aan minister Jo Vandeurzen
2302 (2016-2017)
van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
2315 (2016-2017)
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
2371 (2016-2017)
1171 (2016-2017) nr. 2

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:40 uur

van Ortwin Depoortere aan minister Jo Vandeurzen
2302 (2016-2017)
van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
2315 (2016-2017)
van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
2369 (2016-2017)
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
2371 (2016-2017)
van Katrien Schryvers aan minister Jo Vandeurzen
2380 (2016-2017)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.