U bent hier

In de kijker

Advies over aanlandingsplicht

In uitvoering van het Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid moeten zeevissers alle vangsten, ook van soorten waar ze niet op vissen, aan boord houden en aan land brengen. De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) bracht hierover onlangs advies uit. Daarin stelt de SALV dat de focus moet liggen op selectief vissen en het vermijden van ongewenste vangsten. Hoe staat minister Joke Schauvliege hiertegenover? Wat betekent dit voor de visserijsector?

Video

Verslag

4 (2016-2017)
Externe sprekers
Barbara Roegiers (attaché Visserij, van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU)
1249 (2016-2017) nr. 1

Agenda

4 (2016-2017)
Externe sprekers
Barbara Roegiers (attaché Visserij, van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU)
Verslaggever
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.