U bent hier

In de kijker

Advies over aanlandingsplicht

In uitvoering van het Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid moeten zeevissers alle vangsten, ook van soorten waar ze niet op vissen, aan boord houden en aan land brengen. De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) bracht hierover onlangs advies uit. Daarin stelt de SALV dat de focus moet liggen op selectief vissen en het vermijden van ongewenste vangsten. Hoe staat minister Joke Schauvliege hiertegenover? Wat betekent dit voor de visserijsector?

Video

Verslag

4 (2016-2017)
Externe sprekers
Barbara Roegiers (attaché Visserij, van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU)
1249 (2016-2017) nr. 1

Agenda

4 (2016-2017)
Externe sprekers
Barbara Roegiers (attaché Visserij, van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU)
Verslaggever
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.