U bent hier

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Ook hier heeft de Europese Commissie enkele algemeenheden opgestapeld. Minister, ik wil toch vragen waar men eigenlijk op doelt. De Europese Commissie dringt aan op enkele nieuwe beleidsmaatregelen, namelijk grotere investeringen in kennisgerelateerd kapitaal en in het bijzonder digitale technologie, meer kennisdiffusie in minder productieve sectoren, verbeteren van kaderomstandigheden voor innovatie, efficiënter inzetten van publieke steun voor innovatie door het beter monitoren van de impact van deze steun. Uit uw gesprekken met de Europese Commissie weet u waar men exact op doelt.

Minister Muyters heeft het woord.

De reactie van collega Ronse is hier meer van toepassing dan daarstraks. Hier heeft men landenspecifieke aanbevelingen gedaan en is er geen verschil gemaakt tussen de regio’s. Die aanbevelingen voor België zomaar lineair doortrekken naar Vlaanderen, dat lijkt me niet goed te zijn. Ik wil niet beweren dat ik niets nuttigs zie in de aanbevelingen, maar als het specifiek over het innovatiebeleid gaat, dan kan ik u zeggen dat Vlaanderen de aanbevelingen eigenlijk al volop in de praktijk brengt. Niettemin, het kan altijd beter en we mogen niet op onze lauweren rusten, dus ik ga graag toch even dieper in op verschillende punten.

Zoals u weet, presteert Vlaanderen zeer goed wat de output van wetenschappelijk onderzoek betreft. Het klopt dat we nog geen Europese topregio zijn als het erop aankomt innovatieve toepassingen in producten en diensten op de markt te brengen. Daarom denk ik dat de vaststellingen van de Europese Commissie ook voor Vlaanderen nuttig blijven. Dat blijkt ook wel uit het beleid dat ik de afgelopen jaren heb gevoerd. We investeren extra en we zetten meer in op kennisverspreiding, de kaderomstandigheden voor innovatie worden verbeterd, en de publieke steun voor innovatie wordt nog efficiënter ingezet. Ik verwijs hierbij naar de verhoging van de middelen met 195 miljoen euro, naar de verdere digitalisering die we in de hand werken door de fusie van iMinds en het Interuniversitair Micro-elektronicacentrum (imec). Boven op de twee budgetten hebben we er nog eens 29 miljoen euro bovenop gedaan.

De Vlaamse Regering heeft beslist om 30 miljoen euro extra in het imec-Expandfonds te investeren, dat zich richt op startende bedrijven in de sector van Internet of Things (IoT) maar die geen toegang hebben tot de traditionele financieringsmethodes. En bij initiatieven als Flanders’ Make en Made Different zijn automatisering, gebruik van big data, Internet of Things en digitalisering ook belangrijke doelstellingen. We zijn duidelijk de focus aan het leggen op wat Europa vraagt.

Kennisverspreiding en innovatieopwaardering is een focus van het nieuwe Vlaamse clusterbeleid. Ook daarvoor hebben we extra middelen gepland, namelijk 40 miljoen euro extra voor de projecten die uit de nieuwe clusters komen.

Tot slot en louter pro memorie: het verbeteren van de kadervoorwaarden voor innovatie is mede de doelstelling van de fusie van Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en Vlaamse steunagentschappen vanaf 2016. Daar moet ik niet veel aan toevoegen, want dat is hier al vaak aan bod gekomen.

Landenspecifieke aanbevelingen zijn een tweetal weken geleden bekendgemaakt. Ik zal vanzelfsprekend met mijn administraties nagaan op welke punten we nog verder kunnen gaan met de aanbevelingen. Hoe dan ook is het hele beleid dat ik voer altijd gericht op dezelfde aandachtspunten die de Commissie hier naar voren brengt. Ik heb er dus vertrouwen in dat we ook in de volgende jaren een vruchtbare interactie met de Europese Commissie kunnen hebben.

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Minister, uw eerste bemerking is de meest pertinente. U hebt gelijk: dit is inderdaad een Belgische en geen Vlaamse aanbeveling. Ik dank u voor uw antwoord.

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Ik sluit me daarbij aan. Het is altijd goed om tips te krijgen van Europa of van wie ook, maar we vullen die inderdaad al in.

Omgekeerd wil ik ook een tip geven, en dat is dat ik het nog altijd heel jammer vind dat de Europese Commissie een deel van het geld dat was voorbehouden voor innovatie, heeft gebruikt voor het plan-Juncker. Dat is niet negatief ten aanzien van het plan-Juncker, maar wel zeer jammer dat ze dat geld daar hebben gehaald. Het ging geloof ik over 1,2 miljard euro, maar ik kan me vergissen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.