U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Soens heeft het woord.

Tine Soens (sp·a)

Minister-president, van 6 tot 8 juni vindt de ISDEF-expo (Israel Defence Exhibition) in Tel Aviv, Israël, plaats. Ik nam de standhouderslijst door en zag daar twee Belgische bedrijven op staan. Het gaat over het bedrijf Luciad in Leuven, dat met geospatiale realtime software werkt, die geïmplementeerd kan worden in commando- en controlesystemen. Het tweede bedrijf dat op de standhouderslijst terug te vinden is, is Ticto uit Zellik, een start-up die een mobiel systeem ontwikkelde om onmiddellijk te kunnen zien of personen of objecten gemachtigd zijn om op een specifieke plaats te zijn.

De aanwezigheid van Belgische bedrijven op een defensiebeurs in Israël is natuurlijk niet evident. De schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht, de voortdurende bezetting van de Palestijnse gebieden, de rol van de defensiegerelateerde industrie in het conflict, het is om die redenen dat Vlaanderen al een aantal jaren een speciaal beleid ten opzichte van Israël voert als het op wapenhandel aankomt. Zo kan militair materieel niet definitief uitgevoerd worden naar Israël.

Minister-president, was u eerder al op de hoogte van de aanwezigheid van de Belgische bedrijven op de defensiebeurs in Israël?

Heeft Flanders Investment & Trade (FIT) de aanwezigheid van de Belgische bedrijven op de defensiebeurs op een of andere manier gestimuleerd?

Zijn er producten van de aanwezige Belgische bedrijven die op de militaire lijst staan en dus vergunningsplichtig zijn? Zijn er producten die onder ‘catch-all’ zouden kunnen vallen? Zijn er producten van die Belgische bedrijven die onder ‘dual use’ vallen?

Hoe rijmt u de aanwezigheid van Belgische bedrijven op een defensiebeurs in Israël met het speciale gevoerde beleid vanuit Vlaanderen?

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Mevrouw Soens, het antwoord op uw eerste vraag is negatief.

Op de tweede vraag kan ik antwoorden dat FIT geen bekendheid heeft gegeven aan deze vakbeurs en ook op generlei wijze betrokken is bij dat initiatief. FIT heeft ook geen steunaanvragen gekregen en heeft geen subsidies toegekend voor de beursdeelname van de vermelde bedrijven.

Voor beide bedrijven geldt dat het geen producten zijn die op de militaire lijst staan en dat het geen producten zijn die onder tweeërlei gebruik of ‘dual use’ vallen, en dat de producten niet onderhevig zijn aan ‘catch-all’, zoals gespecifieerd in het Wapenhandeldecreet. Ze zijn met andere woorden niet vergunningsplichtig.

Het staat die bedrijven vrij om naar beurzen te gaan. Wij hebben daar uiteraard geen enkel zeggenschap over.

De voorzitter

Mevrouw Soens heeft het woord.

Tine Soens (sp·a)

Dat was toch wel een heel kort antwoord. (Opmerkingen van minister-president Geert Bourgeois)

Ook een heel duidelijk antwoord, maar ik vraag me af of het antwoord op de derde vraag wel helemaal volledig is, omdat ik denk dat de planningssoftware van Luciad wel degelijk onder militaire categorie 21B valt en dus vergunningsplichtig is.

Ik vraag mij ook af of software die dienstig is voor surveillance, ook niet op de ordehandhavingslijst zou moeten komen, zeker gezien wat er in Israël mee gebeurt, eventueel met de beperking dat ze specifiek aangepast moeten zijn voor ordehandhaving of politionele of militaire doeleinden.

We moeten ook eens nagaan of we niet een soort verplichting moeten invoeren, zoals onlangs in Frankrijk gebeurd is, waarbij een bepaalde verantwoordelijkheid bij bedrijven wordt gelegd, om te voorkomen dat ze zouden bijdragen aan mensenrechtenschendingen. Ik denk dat de aanwezigheid op een defensiebeurs in Israël wel degelijk een aantal risico’s op mensenrechtenschendingen inhoudt.

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Mijn antwoord op uw derde vraag was heel duidelijk. Dat is het antwoord dat de Dienst Controle Strategische Goederen mij verstrekt heeft. Die hebben dat dus gecontroleerd.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.