U bent hier

In de kijker

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2017 in. De voorbije weken bespraken de leden van de commissie samen met minister Bart Tommelein deze begrotingscontrole, vandaag ronden ze deze besprekingen af en stemmen ze over de verschillende ontwerpen van decreet.

Video

Agenda

van Matthias Diependaele aan minister Bart Tommelein
2248 (2016-2017)
van Valerie Taeldeman aan minister Bart Tommelein
2364 (2016-2017)
van de Vlaamse Regering
18 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van het Rekenhof
20 (2016-2017) nr. 1
Bevoegdheden Financiën en Begroting van Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Voortzetting van de besprekingen en stemmingen
van de Vlaamse Regering
1151 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding Stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.