U bent hier

In de kijker

Voortgangsrapportage Masterplan 2020

Het Masterplan 2020 is een meerjarenproject voor een betere mobiliteit in en rond Antwerpen. Periodiek wordt een rapport opgesteld over hoe dit project evolueert. De leden van de commissie bespreken, samen met ministers Ben Weyts, Bart Tommelein en Joke Schauvliege de twaalfde voortgangsrapportage van de Vlaamse Regering over het Masterplan 2020. De focus ligt hierbij op het stappenplan, de flankerende maatregelen en de financiële aspecten van het masterplan.

Video

Verslag

66 (2016-2017) nr. 2
66 (2016-2017) nr. 4
66 (2016-2017) nr. 6

Agenda

van Dirk de Kort aan minister Ben Weyts
2319 (2016-2017)

14:00 uur

van de Vlaamse Regering
66 (2016-2017) nr. 1
Bespreking met Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn), Bart Tommelein (viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie) en Joke Schauvliege (Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.