U bent hier

In de kijker

Nieuwe woonvormen: slim verdichten

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) stelt als doelstelling voorop om bij het voorzien in nieuwe woningen geen natuur meer aan te snijden en om te verdichten in de kernen van steden en gemeenten. De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BSV) klaagt aan, op basis van een enquête bij haar leden, dat er weerstand is bij de lokale besturen om deze doelstelling in de praktijk om te zetten. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) weerlegt die kritiek echter en stelt dat er nood is aan slimme verdichting om het karakter van de dorpen en gemeenten te behouden. Wat is het standpunt hierover van minister Joke Schauvliege? Hoe monitort zij deze vormen van verdichting? Hoe wil zij de lokale besturen ondersteunen om dit aan te pakken?

Video

Verslag

van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
2179 (2016-2017)
van Bart Caron aan minister Joke Schauvliege
2188 (2016-2017)
van Peter Wouters aan minister Joke Schauvliege
2267 (2016-2017)
1041 (2016-2017) nr. 3

Agenda

van Ingrid Pira aan minister Joke Schauvliege
2174 (2016-2017)
van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
2179 (2016-2017)
van Bart Caron aan minister Joke Schauvliege
2188 (2016-2017)
van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
2264 (2016-2017)
van Peter Wouters aan minister Joke Schauvliege
2267 (2016-2017)
van de Vlaamse Regering
1041 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, toelichting en eventueel aanvang van de bespreking
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.