U bent hier

In de kijker

Nieuwe woonvormen: slim verdichten

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) stelt als doelstelling voorop om bij het voorzien in nieuwe woningen geen natuur meer aan te snijden en om te verdichten in de kernen van steden en gemeenten. De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BSV) klaagt aan, op basis van een enquête bij haar leden, dat er weerstand is bij de lokale besturen om deze doelstelling in de praktijk om te zetten. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) weerlegt die kritiek echter en stelt dat er nood is aan slimme verdichting om het karakter van de dorpen en gemeenten te behouden. Wat is het standpunt hierover van minister Joke Schauvliege? Hoe monitort zij deze vormen van verdichting? Hoe wil zij de lokale besturen ondersteunen om dit aan te pakken?

Video

Verslag

van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
2179 (2016-2017)
van Bart Caron aan minister Joke Schauvliege
2188 (2016-2017)
van Peter Wouters aan minister Joke Schauvliege
2267 (2016-2017)
1041 (2016-2017) nr. 3

Agenda

van Ingrid Pira aan minister Joke Schauvliege
2174 (2016-2017)
van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
2179 (2016-2017)
van Bart Caron aan minister Joke Schauvliege
2188 (2016-2017)
van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
2264 (2016-2017)
van Peter Wouters aan minister Joke Schauvliege
2267 (2016-2017)
van de Vlaamse Regering, verslag door Piet De Bruyn
1041 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, toelichting en eventueel aanvang van de bespreking
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.