U bent hier

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Voorzitter, ik heb, veeleer bij toeval, een artikel in de krant gelezen waarin een firma aankondigt dat ze in toepassing van de kmo-portefeuille een erkenning heeft gekregen om de opleiding tot helikopterpiloot te laten terugbetalen. Blijkbaar kost die opleiding volgens het artikel 30.000 euro. Het kan zijn dat dit niet klopt. Ik wil niet in een sfeer van verdachtmakingen belanden. Ik vind dit echter frappant. Indien uit de kmo-portefeuille 40 procent wordt terugbetaald, gaat het om 12.000 euro.

Ik heb het nagekeken. De kmo-portefeuille is bedoeld voor de kernprocessen van een onderneming en moet de werking van de onderneming verbeteren. In dit geval gaat het vooral om het vermijden van files en dergelijke. Dit lijkt me een dure manier om de files te vermijden. Ik heb de voorwaarden ook nog eens nagekeken. Als een subsidie van 40 procent wordt toegekend, geldt een plafond van 10.000 euro, maar 40 procent van 30.000 euro is 12.000 euro.

Minister, wat is uw mening over deze casus? Het is mogelijk dat de getallen niet kloppen en dat het dossier anders in elkaar zit. Ik ben voor de kmo-portefeuille en ik wil hier geen zaak van maken, maar wat moeten we hiermee doen?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Mijnheer Van Rompuy, ik ben blij met uw vraag en ik kan er een duidelijk en concreet antwoord op geven. Ik heb snel de databank laten screenen om na te gaan of in toepassing van de kmo-portefeuille opleidingen tot helikopterpiloot zijn goedgekeurd. Er zijn twee gesubsidieerde opleidingen voor een subsidiebedrag van 2635 euro teruggevonden, maar die opleidingen dateren van voor 2014. In 2014 hebben we de regelgeving uitdrukkelijk veranderd. Na 2014 zijn er geen dergelijke gesubsidieerde opleidingen meer geweest.

Dat is maar goed ook. Het kan zijn dat dergelijke opleidingen in aanmerking komen, maar dat is dan zeer uitzonderlijk. Enkel indien dit een typisch onderdeel van een bedrijf vormt, bijvoorbeeld van een bedrijf dat voor snelle verplaatsingen en ingrepen moet zorgen, kan het zinvol zijn een werknemer met behulp van de kmo-portefeuille een helikopterpilootopleiding te laten volgen. Dit kan enkel in dergelijke gevallen. Indien een ondernemer niet kan aantonen dat de opleiding is gevolgd voor de bedrijfsvoering en duidelijk aansluit bij wat in het bedrijf gebeurt, gaat het om onterechte steun. Indien die steun oorspronkelijk is toegekend, kan die zelfs worden teruggevorderd.

Na 2014 is er geen enkel geval meer geweest. Het is mogelijk dat dit bedrijf hier zeer specifiek reclame voor maakt. Het is duidelijk dat enkel zeer uitzonderlijke bedrijven hiervoor een beroep op de kmo-portefeuille kunnen doen.

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Minister, Atrium kondigt dat hier allemaal wel aan met naam en toenaam. Dit is nuttig om niet in de file te moeten staan. Er staan bedragen bij vermeld. Is er eigenlijk een controle geweest om dit te checken of klopt gewoon niets van wat hier staat? U vindt wat die man in het artikel aankondigt, niet terug in de databanken van de kmo-portefeuille. Het strookt niet met de feiten.

U weet dat ik u al een aantal schriftelijke vragen over de controle van de kmo-portefeuille heb gesteld. Persoonlijk vind ik het aantal controles veeleer aan de lage kant. Wat de dienstverkrijgers betreft, zijn op 5 jaar tijd 114 controles uitgevoerd. Wat de dienstverleners betreft, zijn op 5 jaar tijd 167 controles uitgevoerd. Op 2 jaar tijd zijn 3 controles van auditbureaus uitgevoerd. Misschien zijn de cijfers nog niet gekend, maar eigenlijk zijn die onderzoeken de voorbije 2 jaar niet meer opgevolgd. Het aantal terugvorderingen is gezakt. Dat is logisch, want iedereen kent het instrument ondertussen.

Ik heb gemerkt dat u een initiatief zult nemen om door middel van datamining beter te kunnen controleren. Het lijkt me nuttig de controles wat op te drijven en op die manier aankondigingen als dit te voorkomen.

Ik ben blij te horen dat dit zich in de feiten niet heeft voorgedaan en dat ik dit moet catalogeren als een pr-stunt van het bedrijf in kwestie.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.