U bent hier

In de kijker

Wijzigingen regelgeving Werk en Sociale Economie

De uitvoering van de staatshervorming noopt tot verscheidene aanpassingen aan de reglementering met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, zoals de regelgeving inzake betaald educatief verlof, de dienstenchequeregeling, de doelgroepvermindering van laag- en middengeschoolde jongeren, ... De Vlaamse Regering stelde daarom een ontwerp van decreet op om deze regelgeving in lijn te brengen. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet. Een uitspraak van het Europees Hof van Justitie maakt ook een aanpassing van het Taaldecreet nodig. Over de wijziging van dat decreet diende de CD&V-fractie een ruimere conceptnota in. Die nota wordt toegelicht in de commissie bij de bespreking van het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

van Güler Turan aan minister Liesbeth Homans en minister Philippe Muyters
2030 (2016-2017)
1098 (2016-2017) nr. 2
1098 (2016-2017) nr. 3

Agenda

van Robrecht Bothuyne, Peter Van Rompuy, An Christiaens, Sonja Claes en Koen Van den Heuvel
1098 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Imade Annouri en Grete Remen
Benoeming van een verslaggever en toelichting
van Güler Turan aan minister Liesbeth Homans en minister Philippe Muyters
2030 (2016-2017)
van Lieve Maes aan minister Philippe Muyters
2113 (2016-2017)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.