U bent hier

In de kijker

Angstcultuur in islamonderwijs

Recent berichtten de media dat moslimkinderen bang worden gemaakt met onder andere verhalen over martelingen in het graf. Ook onderzoeker Montasser AlDe’emeh stelde dat deze angsten de aanleiding kunnen zijn tot vervreemding en gewelddadige radicalisering. Het Executief van de Moslims van België (Moslimexecutieve) is via het Centrum Islamonderwijs bevoegd voor de concrete invulling van de lessen islamitische godsdienst. Zal minister Hilde Crevits hierover overleg plegen met de Moslimexecutieve? Hoe wil ze vermijden dat deze angstcultuur gepropageerd wordt in de scholen? Wat met de inspectie op de scholen?

Video

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.