U bent hier

In de kijker

Stemrecht op 16?

De Vlaamse Jeugdraad pleitte recent voor de invoering van stemrecht vanaf 16 jaar bij gemeenteraadsverkiezingen. Dit leidde tot een debat in de politieke wereld. Twee weken geleden hielden de leden van de commissie hierover een hoorzitting met vertegenwoordigers van de Vlaamse Jeugdraad en van de jongerenafdelingen van de politieke partijen, vandaag horen ze de Vlaamse kinderrechtencommissaris. Ze bespreken eveneens twee ontwerpen van decreet die wijzigingen aanbrengen aan de kieswetgeving, en ook een conceptnota van de Open Vld-fractie om studenten te laten stemmen in de stad waar ze studeren.

Video

Verslag

73 (2016-2017)
Externe sprekers
Bruno Vanobbergen (Kinderrechtencommissaris)
1198 (2016-2017) nr. 1
1151 (2016-2017) nr. 4

Agenda

73 (2016-2017)
Externe sprekers
Bruno Vanobbergen (Kinderrechtencommissaris)
Verslaggevers
van het Rekenhof
20 (2016-2017) nr. 1
Bevoegdheden Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Stedenbeleid Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
1151 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 4: Kanselarij en Bestuur Advies: - Advies Raad van State (p. 55) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.