U bent hier

In de kijker

Gedachtewisseling

De Commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen bestudeert hoe de Vlaamse overheid sneller en meer zou kunnen investeren binnen het opgelegde begrotingskader. Publiek-private samenwerking (pps) is een van de mogelijke instrumenten om publieke investeringen te realiseren. Bij een pps werkt een overheid samen met een of meerdere privébedrijven om een project te realiseren. Het kan gaan om het bouwen van publieke infrastructuur, zoals wegen, bruggen of tunnels, maar ook publiek vastgoed zoals scholen, bibliotheken of sportinfrastructuur. Naast pps worden ook nog andere alternatieve financieringsvormen bestudeerd. Vandaag komt Bart Andriessens, coördinator van de academisch-technisch ondersteunende werkgroep, zijn nota toelichten met vaststellingen uit de commissiewerkzaamheden tot dusver, en wisselen de commissieleden van gedachten over de analyse van de commissiewerkzaamheden tot dusver en de mogelijke conclusies daaruit.

Video

Verslag

51 (2016-2017)
Externe sprekers
Bart Andriessens (coördinator van de academisch-technisch ondersteunende werkgroep)

Agenda

Toelichting door Bart Andriessens, coördinator van de academisch-technisch ondersteunende werkgroep, van zijn nota met vaststellingen uit de commissiewerkzaamheden tot dusver
51 (2016-2017)
Externe sprekers
Bart Andriessens (coördinator van de academisch-technisch ondersteunende werkgroep)
Verslaggever

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.