U bent hier

In de kijker

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2017 in. Minister Bart Tommelein lichtte twee weken geleden in de commissie toe wat deze begrotingscontrole inhoudt voor de begroting van de Vlaamse Gemeenschap als geheel en het beleidsdomein Financiën en Begroting in het bijzonder, en vorige week begon de bespreking met de commissieleden. Vandaag zetten ze commissieleden die bespreking voort. Ze bespreken verder ook nog onder andere het ontwerp van instemmingsdecreet met het samenwerkingsakkoord van 9 mei 2017 tussen de federale overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet-uitsplitsbare bedragen.

Video

Verslag

1084 (2016-2017) nr. 2
1160 (2016-2017) nr. 3
Bijlage: Presentatie van de minister (pdf)
1165 (2016-2017) nr. 2
Bijlage: Presentatie fiscale regularisatie niet splitsbare bedragen (pdf)
19 (2016-2017) nr. 6
18 (2016-2017) nr. 3
12 (2016-2017) nr. 2
1151 (2016-2017) nr. 3

Agenda

van Bart Van Malderen, Jan Bertels en Joris Vandenbroucke
1084 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
van de Vlaamse Regering
1160 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Joris Vandenbroucke
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
van de Vlaamse Regering
1165 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Jenne De Potter
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Begrotingsaanpassing 2017
van de Vlaamse Regering
19 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Cindy Franssen, Elke Van den Brandt, Jan Bertels, Lieve Maes, Bart Dochy, Ann Brusseel, Miranda Van Eetvelde, Bert Moyaers, Piet De Bruyn, Bruno Tobback, Jos Lantmeeters, Johan Danen, Willy Segers, Joris Poschet, Yamila Idrissi, Katrien Partyka, Björn Anseeuw, Björn Rzoska, Dirk de Kort, Jan Van Esbroeck, Ward Kennes, Güler Turan en Sabine Vermeulen
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
18 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels en Lieve Maes
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van het Rekenhof
20 (2016-2017) nr. 1
Bevoegdheden Financiën en Begroting van Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Voortzetting van de bespreking
van de Vlaamse Regering
1151 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Piet De Bruyn, Bruno Tobback, Cindy Franssen, Elke Van den Brandt, Katrien Partyka, Björn Anseeuw, Joris Poschet, Björn Rzoska, Dirk de Kort, Jenne De Potter, Jan Bertels, Lieve Maes, Ward Kennes en Miranda Van Eetvelde
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 1: Algemeen Hoofdstuk 9: Inwerkingtreding Advies: - Advies Raad van State (p. 55) Benoeming van een verslaggever en bespreking

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.