U bent hier

In de kijker

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2017 in. Minister Bart Tommelein lichtte twee weken geleden in de commissie toe wat deze begrotingscontrole inhoudt voor de begroting van de Vlaamse Gemeenschap als geheel en het beleidsdomein Financiën en Begroting in het bijzonder, en vorige week begon de bespreking met de commissieleden. Vandaag zetten ze commissieleden die bespreking voort. Ze bespreken verder ook nog onder andere het ontwerp van instemmingsdecreet met het samenwerkingsakkoord van 9 mei 2017 tussen de federale overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet-uitsplitsbare bedragen.

Video

Verslag

1151 (2016-2017) nr. 3

Agenda

van Bart Van Malderen, Jan Bertels en Joris Vandenbroucke
1084 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
van de Vlaamse Regering
1160 (2016-2017) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Begrotingsaanpassing 2017
van de Vlaamse Regering
18 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van het Rekenhof
20 (2016-2017) nr. 1
Bevoegdheden Financiën en Begroting van Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Voortzetting van de bespreking
van de Vlaamse Regering
1151 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 1: Algemeen Hoofdstuk 9: Inwerkingtreding Advies: - Advies Raad van State (p. 55) Benoeming van een verslaggever en bespreking

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.