U bent hier

Video

Verslag


Agenda

Vraag om uitleg over uitbreidingsaanvragen van nertsenkwekerijen
Vraag om uitleg over een totaalverbod voor nertsenkwekerijen
Vraag om uitleg over de eventuele toepassing van gedragsinzichten bij het innen van verkeersbelastingen
Vraag om uitleg over het standpunt van Vlaanderen ten opzichte van de Waalse overheid die dieren officieel wil erkennen als 'levende wezens met gevoelens'
Vraag om uitleg over het voornemen van het Waalse Gewest om dieren als wezens met gevoelens te benaderen
Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017
Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017. Algemene toelichting
Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017. Toelichting per programma. Beleidsdomein L: Leefmilieu, Natuur en Energie
Evaluatie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het begrotingsbeleid 2017 van de Vlaamse Gemeenschap
Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de Vlaamse begroting 2017 van de Vlaamse Gemeenschap. Aanpassing

10:00 uur

Vraag om uitleg over de blockchaintechnologie om hernieuwbare energie te delen
Vraag om uitleg over het akkoord binnen de Vlaamse Regering over de hervorming van de Vlaamse energie-intercommunales en distributienetbeheerders
Vraag om uitleg over de hervorming van de energie-intercommunales
Vraag om uitleg over de federale energieheffing op decentrale productie
Vraag om uitleg over de terugbetaling aan gezinnen en bedrijven van het te veel geïnde bedrag aan federale energieheffing
van Andries Gryffroy aan minister Bart Tommelein
2108 (2016-2017)
Vraag om uitleg over de federale energiebijdrage
Vraag om uitleg over het kwaliteitscharter inzake groepsaankopen
van Valerie Taeldeman aan minister Bart Tommelein
2191 (2016-2017)
Vraag om uitleg over de hervorming van de REG-premies
Vraag om uitleg over de eerste sectorale energiebeleidsovereenkomst
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.