U bent hier

De heer de Kort heeft het woord.

Dirk de Kort (CD&V)

Voorzitter, minister, de subsidies voor sociale koopwoningen zijn afgeschaft en dat heeft gevolgen voor de sociale huisvestingssector en voor mensen die op zoek zijn naar een betaalbare woning.

Hierdoor zijn steeds meer gemeenten verder aan het onderzoeken of er dan projecten voor bescheiden woningen kunnen worden gerealiseerd, gericht naar de doelgroep die juist buiten sociale huisvesting valt. De betaalbaarheid van die woningen wordt gerealiseerd door korting op de grondprijs van de gemeente, een verlaagd btw-tarief van 6 procent, te verstrekken.

Ondanks het feit dat Vlaanderen geen subsidies meer geeft en er slechts een beperkt voordeel is, zouden – en ik druk me dus al voorzichtiger uit dan in de vraag die ik oorspronkelijk had ingediend – projecten dezelfde procedure doorlopen bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) als de klassieke bouw van sociale woningen.

Minister, mijn vraag is dus eerder een vraag om verduidelijking. Zouden projecten voor bescheiden woningen nu dezelfde procedure moeten doorlopen en dus moeten worden voorgelegd aan de VMSW?

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer de Kort, er is geen procedure binnen de VMSW voor de ontwikkeling van bescheiden woningen, omdat voor de realisatie van het bescheiden woonaanbod – waar uw vraag over gaat –  geen overheidstussenkomst is vastgelegd. En doordat er geen overheidsfinanciering is vastgelegd, moeten deze dossiers geen stappen doorlopen voor de programmatie of voor technisch advies of financiering binnen de VMSW.

Een procedure die niet bestaat, moet dan ook niet worden ingekort. Ik hoop bij dezen verduidelijking te hebben gegeven op uw vraag.

De heer de Kort heeft het woord.

Dirk de Kort (CD&V)

Minister, ik heb nog een kleine bijkomende vraag, in het kader van die betaalbaarheid. Het is daarbij van belang dat, wanneer woningen onder de plafonds van sociale leningen vallen, de kopers ook aanspraak kunnen maken op een sociale lening. Wat dat betreft, zou het voor sociale huisvestingsmaatschappijen interessant kunnen zijn dat die bescheiden woningen onder hetzelfde regime kunnen vallen van sociale leningen, zoals sociale koopwoningen.

Minister, bestaat er een mogelijkheid om bescheiden woningen, gerealiseerd door sociale huisvestingsmaatschappijen, onder het regime van sociale leningen voor sociale koopwoningen te laten vallen? Zo ja, welke procedure moet men dan volgen?

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer de Kort, ik heb zeer goed nieuws voor u. Een aankoop van een bescheiden woning van een sociale huisvestingmaatschappij (SHM) wordt gelijkgeschakeld met een aankoop van een nieuwbouwwoning, onder het zogenaamde btw-stelsel. Er kan dan een sociale lening worden toegestaan als de verkoopwaarde van de woning niet hoger is dan 206.900 euro. U weet dat die grenzen van de verkoopwaarde van de huizen ook gedifferentieerd worden. Zo komt er bijvoorbeeld 10 procent bij als de woning in een kernstad of in de Vlaamse Rand gelegen is. Het wordt dan verhoogd met 10.400 euro.

Ik hoop dus dat ik ook u vandaag optimistisch en blij heb kunnen stemmen door te verduidelijken dat sociale leningen inderdaad ook kunnen worden gebruikt voor de aankoop van bescheiden woningen van een SHM.

De heer de Kort heeft het woord.

Dirk de Kort (CD&V)

Minister, ik ben zowel tevreden met het eerste antwoord, de verduidelijking dat er geen verdere procedure moet worden gevolgd, als zeker en vast ook met dit bijkomende antwoord. Dat is zeer goed nieuws.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.