U bent hier

In de kijker

M-decreet: samenstelling ondersteuningsteams - Onderwijsdecreet XXVII

Het M-decreet regelt het onderwijs voor kinderen met een beperking, stoornis of handicap: elke gewone school moet een doorgedreven zorgbeleid uitbouwen en zoeken naar redelijke aanpassingen voor deze kinderen. Lukt dat onvoldoende, dan kan het kind overstappen naar het buitengewoon onderwijs. Vanaf 1 september zullen een aantal personeelsleden uit het buitengewoon onderwijs aan de slag gaan in nieuwe ‘ondersteuningsteams’ om kinderen met extra zorgen in het gewoon onderwijs te begeleiden. Minister Hilde Crevits hield hierover recent een overleg met de vakbonden en de koepels. Wat is het resultaat van dit overleg? Hoe zullen de teams gefinancierd worden? Wordt rekening gehouden met de socio-economische status en de gelijke onderwijskansen?

Jaarlijks bundelt de Vlaamse Regering een aantal bepalingen over Onderwijs in een ontwerp van verzameldecreet. De leden van de commissie zetten vandaag de reeds aangevatte bespreking voort van het ontwerp van Onderwijsdecreet XXVII en stemmen erover.

Video

Verslag

van de Vlaamse Regering
1146 (2016-2017) nr. 1
1146 (2016-2017) nr. 4
19 (2016-2017) nr. 3-H
Bijlage: Toelichting door minister Hilde Crevits (pdf)
1151 (2016-2017) nr. 9

Agenda

van de Vlaamse Regering
1146 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Jos De Meyer en Caroline Gennez
Gemeenschapsaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
19 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Cindy Franssen, Elke Van den Brandt, Jan Bertels, Lieve Maes, Bart Dochy, Ann Brusseel, Miranda Van Eetvelde, Bert Moyaers, Piet De Bruyn, Bruno Tobback, Jos Lantmeeters, Johan Danen, Willy Segers, Joris Poschet, Yamila Idrissi, Katrien Partyka, Björn Anseeuw, Björn Rzoska, Dirk de Kort, Jan Van Esbroeck, Ward Kennes, Güler Turan en Sabine Vermeulen
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting 2017 (onder voorbehoud van indiening)
Bevoegdheid Onderwijs van Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs
Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
1151 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Piet De Bruyn, Bruno Tobback, Cindy Franssen, Elke Van den Brandt, Katrien Partyka, Björn Anseeuw, Joris Poschet, Björn Rzoska, Dirk de Kort, Jenne De Potter, Jan Bertels, Lieve Maes, Ward Kennes en Miranda Van Eetvelde
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 8. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies Raad van State (p. 55) - Advies van de Vlaamse Onderwijsraad (p. 41) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.