U bent hier

In de kijker

M-decreet: samenstelling ondersteuningsteams - Onderwijsdecreet XXVII

Het M-decreet regelt het onderwijs voor kinderen met een beperking, stoornis of handicap: elke gewone school moet een doorgedreven zorgbeleid uitbouwen en zoeken naar redelijke aanpassingen voor deze kinderen. Lukt dat onvoldoende, dan kan het kind overstappen naar het buitengewoon onderwijs. Vanaf 1 september zullen een aantal personeelsleden uit het buitengewoon onderwijs aan de slag gaan in nieuwe ‘ondersteuningsteams’ om kinderen met extra zorgen in het gewoon onderwijs te begeleiden. Minister Hilde Crevits hield hierover recent een overleg met de vakbonden en de koepels. Wat is het resultaat van dit overleg? Hoe zullen de teams gefinancierd worden? Wordt rekening gehouden met de socio-economische status en de gelijke onderwijskansen?

Jaarlijks bundelt de Vlaamse Regering een aantal bepalingen over Onderwijs in een ontwerp van verzameldecreet. De leden van de commissie zetten vandaag de reeds aangevatte bespreking voort van het ontwerp van Onderwijsdecreet XXVII en stemmen erover.

Video

Verslag

1151 (2016-2017) nr. 9
van de Vlaamse Regering
1146 (2016-2017) nr. 1
1146 (2016-2017) nr. 4

Agenda

van de Vlaamse Regering
1146 (2016-2017) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming
Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting 2017 (onder voorbehoud van indiening)
Bevoegdheid Onderwijs van Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs
Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
1151 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 8. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies Raad van State (p. 55) - Advies van de Vlaamse Onderwijsraad (p. 41) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.