U bent hier

Video

Verslag

1151 (2016-2017) nr. 10

Agenda

Regeling van de werzkaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

Vraag om uitleg over de aanschaf van hulpmiddelen voor personen met een handicap in een onbemeubelde assistentiewoning
Vraag om uitleg over de zogenaamde peukentegels en overleg hierover met de minister van Leefmilieu
van Lorin Parys aan minister Jo Vandeurzen
2062 (2016-2017)
Vraag om uitleg over de interlandelijke adoptie vanuit Congo
van Freya Van den Bossche aan minister Jo Vandeurzen
2074 (2016-2017)
Vraag om uitleg over de adoptiefraude in Congo
Vraag om uitleg over de kind-check tegen kindermishandeling en de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het meldpunt 1712
Vraag om uitleg over de verscherping van de aanpak van kindermisbruik en de kind-check
Vraag om uitleg over de kind-check en de hulplijn 1712 bij kindermisbruik en -verwaarlozing
Vraag om uitleg over de aanpak van radicalisering in de Vlaamse gevangenissen
van Vera Jans aan minister Jo Vandeurzen
2098 (2016-2017)
Vraag om uitleg over de optimalisering van de kraamzorg
Vraag om uitleg over het advies van de Hoge Gezondheidsraad inzake genetische testen
Vraag om uitleg over de actualisering van administratieve regels met betrekking tot de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)
Vraag om uitleg over het pleidooi van de topman van Solidariteit voor het Gezin voor een volledige overheveling van de zorg naar Vlaanderen
Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017
Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017. Algemene toelichting
Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017. Toelichtingen per programma. Beleidsdomein G: Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Evaluatie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het begrotingsbeleid 2017 van de Vlaamse Gemeenschap
van de Vlaamse Regering
1151 (2016-2017) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.