U bent hier

In de kijker

Geïntegreerd grond- en pandenbeleid: uitwerking

Op 4 april 2014 keurde de vorige Vlaamse Regering de Krijtlijnnota voor een geïntegreerd grond- en pandenbeleid goed. Dit leidde tot negen concrete beleidsvoorstellen, die door verschillende werkgroepen onder leiding van Ruimte Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) of andere entiteiten worden uitgewerkt. Wat is daarvan de stand van zaken? Heeft minister Joke Schauvliege een strategisch verwervingsbeleid uitgewerkt, waarmee de overheid bepaalde gronden of panden aankoopt?

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.