U bent hier

In de kijker

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2017 in. Minister Bart Tommelein licht in de commissie toe wat deze begrotingscontrole inhoudt voor de begroting van de Vlaamse Gemeenschap als geheel en het beleidsdomein Financiën en Begroting in het bijzonder, waarna de bespreking start met de commissieleden.

Verslag

van Jenne De Potter aan minister Bart Tommelein
1900 (2016-2017)
van Jenne De Potter aan minister Bart Tommelein
1901 (2016-2017)
van Michèle Hostekint aan minister Bart Tommelein
1938 (2016-2017)

Agenda

14:30 uur

van Jenne De Potter aan minister Bart Tommelein
1900 (2016-2017)
van Jenne De Potter aan minister Bart Tommelein
1901 (2016-2017)
van Michèle Hostekint aan minister Bart Tommelein
1938 (2016-2017)
van Bart Van Malderen aan minister Bart Tommelein
1944 (2016-2017)
Begrotingsaanpassing 2017
van de Vlaamse Regering
18 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Financiën en Begroting van Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.