U bent hier

In de kijker

Aanstelling intendant Brussels Airport

Momenteel is er een patstelling in het dossier van de nationale luchthaven: de federale Vliegwet blijft uit, en vooral op het vlak van de geluidsnormen is er een grote kloof tussen de visie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en die van de Vlaamse Regering. Leden van de sp.a-fractie en de Groenfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in, waarbij ze de Vlaamse Regering oproepen een onafhankelijke intendant aan te stellen die de verschillende standpunten met elkaar kan verzoenen. De leden van de commissie bespreken en stemmen eventueel over het voorstel van resolutie.

Video

Verslag

1138 (2016-2017) nr. 2

Agenda

van Katia Segers, Hermes Sanctorum-Vandevoorde en An Moerenhout
1138 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.