U bent hier

De heer Gryffroy heeft het woord.

Voorzitter, bij de verkoop of de verhuring van woongebouwen wordt het energieprestatiecertificaat (EPC) opgesteld door een energiedeskundige van het type A. Dit is verplicht zodra een woning, appartement of studie te koop of te huur wordt aangeboden. De verkoper of verhuurder moet dan een EPC laten opmaken. Bij de verkoop ontvangt de koper het EPC. Bij verhuring krijgt de huurder een kopie van het EPC.

Een energiedeskundige type B kan een energieaudit uitvoeren. Dit is bedoeld voor particulieren die vrijwillig een energieadvies over hun woning willen. Dit kan enkel door een energiedeskundige type B. Het aantal woningen waarvoor een energieaudit wordt aangevraagd, zou echter zeer beperkt zijn.

Daarnaast is er nog de energiedeskundige van het type C. Deze deskundige is bevoegd voor het opstellen van EPC’s voor publieke gebouwen.

Minister, wat is in verband met de energiedeskundigen type B uw analyse en standpunt over het gebruik van de energieaudit? Ik koppel dit aan de energiedeskundigen type B. Hoe kunnen we de energieaudit tot nuttiger instrument omvormen? We zien immers dat het te beperkt wordt gebruikt. Hoe verhoudt de energieaudit zich tot het vooropgesteld renovatieadvies?

Minister Tommelein heeft het woord.

Voorzitter, ik kan bijzonder kort zijn. De energieaudit waarnaar is verwezen, wordt al enkele jaren niet meer up-to-date gehouden of onderhouden. De daaraan verbonden kosten stonden niet in verhouding tot de interesse in deze tool. Het renovatieadvies, dat in het licht van het Renovatiepact wordt ontwikkeld, zal de energieaudit vervangen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.