U bent hier

De heer Gryffroy heeft het woord.

Voorzitter, bij de verkoop of de verhuring van woongebouwen wordt het energieprestatiecertificaat (EPC) opgesteld door een energiedeskundige van het type A. Dit is verplicht zodra een woning, appartement of studie te koop of te huur wordt aangeboden. De verkoper of verhuurder moet dan een EPC laten opmaken. Bij de verkoop ontvangt de koper het EPC. Bij verhuring krijgt de huurder een kopie van het EPC.

Een energiedeskundige type B kan een energieaudit uitvoeren. Dit is bedoeld voor particulieren die vrijwillig een energieadvies over hun woning willen. Dit kan enkel door een energiedeskundige type B. Het aantal woningen waarvoor een energieaudit wordt aangevraagd, zou echter zeer beperkt zijn.

Daarnaast is er nog de energiedeskundige van het type C. Deze deskundige is bevoegd voor het opstellen van EPC’s voor publieke gebouwen.

Minister, wat is in verband met de energiedeskundigen type B uw analyse en standpunt over het gebruik van de energieaudit? Ik koppel dit aan de energiedeskundigen type B. Hoe kunnen we de energieaudit tot nuttiger instrument omvormen? We zien immers dat het te beperkt wordt gebruikt. Hoe verhoudt de energieaudit zich tot het vooropgesteld renovatieadvies?

Minister Tommelein heeft het woord.

Voorzitter, ik kan bijzonder kort zijn. De energieaudit waarnaar is verwezen, wordt al enkele jaren niet meer up-to-date gehouden of onderhouden. De daaraan verbonden kosten stonden niet in verhouding tot de interesse in deze tool. Het renovatieadvies, dat in het licht van het Renovatiepact wordt ontwikkeld, zal de energieaudit vervangen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.