U bent hier

De heer Gryffroy heeft het woord.

Voorzitter, ik heb een aantal problemen ontwaard bij EPB (energieprestatie en binnenklimaat) en EPC (energieprestatiecertificaat). De eerste EPB-gecertificeerde woningen zijn nu meer dan tien jaar oud. De EPC-nieuwbouw wordt bepaald op basis van de EPB-studie. Die komt na tien jaar te vervallen. Indien deze woningen verkocht worden, dan moet een nieuw EPC opgemaakt worden.

Wanneer een woning opnieuw verkocht wordt en de voormalige eigenaars enkele bijkomende ingrepen hebben gedaan, zoals het vervangen van ramen of het plaatsen van een zonneboiler, dan zouden die toegevoegd moeten kunnen worden aan het bestaande EPC. Dat is echter niet evident. De kans is immers zeer groot dat men een nieuwe EPC-deskundige moet aanspreken die de EPC-berekening opnieuw doet. Die krijgt echter geen toegang tot de databank van de vorige EPC-nieuwbouw om digitaal enkele dingen toe te voegen.

Gezien de eerste EPC’s nu meer dan tien jaar oud zijn, zal dit probleem de komende jaren alleen maar toenemen. Er zijn ook heel veel wijzigingen gebeurd in de software van EPB en EPC, wat het niet eenvoudiger maakt. Een aantal woningen kan energetisch performanter geworden zijn. Ik denk aan mijn eigen woning die ik heb gekocht en verbouwd. Ik heb ook een zonneboiler geplaatst. Die zou ik moeten kunnen ingeven, maar ik moet daarvoor een volledig nieuwe EPC-berekening laten maken. Het zou dus logisch zijn mocht de energiedeskundige toegang krijgen tot de databank om het EPC na te kijken en aan te passen, maar dat bijvoorbeeld enkel de eigenaar die toegang kan verschaffen.

Het kafkaiaanse is dat men wel het oude verslag mag overtypen. Het geldt zelfs als een bewijsstuk. Het gebruiken van de digitale data mag echter niet.

Waarom is men momenteel zo restrictief om bestaande informatie in de energieprestatiedatabank opnieuw te gebruiken en aan te passen? Hoe kunnen we de bestaande gegevens importeren met zo weinig mogelijk moeite voor de energiedeskundige, zodat deze zich kan focussen op zijn kerntaak en waardoor het ook goedkoper wordt voor de aanvrager? Wat is uw standpunt om deze databank en de bestaande informatie ruimer toegankelijk te maken? Hoe kunnen we dat realiseren? Er zit daar enorm veel nuttige informatie in. Welke stappen denkt u daarvoor te kunnen ondernemen? De EPC-nieuwbouw is een afgeleide van het EPB-certificaat toen de woning werd gebouwd. Die verschilt in opmaak en inhoud van de EPC-verkoop. Kunnen we er niet voor zorgen dat ze gelijkaardig zijn zodat de EPC-nieuwbouw gemakkelijk kan worden omgevormd naar een EPC-verkoop, zodat na tien jaar geen volledig nieuw EPC moet worden opgemaakt?

De vorm, de lay-out en een stuk inhoud is dus anders.

Hoe kunnen we, ten slotte, EPC’s voor nieuwbouwwoningen vanaf 2006 beter in de verf zetten? Er staan immers zeer weinig adviezen in. Er is ook het EPC+. Kan er, zelfs voor die woningen vanaf 2006, bijkomende aandacht gaan naar het luik hernieuwbare energie?

Minister Tommelein heeft het woord.

Mijnheer Gryffroy, de energiedeskundigen hebben in de energieprestatiedatabank inderdaad enkel toegang tot de dossiers die zij zelf hebben opgemaakt. Het Vlaams Energieagentschap werkt momenteel aan een woningpas voor woningeigenaars.

Via deze gratis onlinetool zal een eigenaar alle EPB-aangiftes en EPC’s die al voor zijn woning werden opgemaakt, kunnen raadplegen en de meest relevante informatie uit deze attesten via een dashboard kunnen raadplegen. Op die manier zal begin 2018 tegemoet worden gekomen aan de vraag om gegevens in de energieprestatiedatabank te ontsluiten.

In een volgende versie, de woningpas medio 2019, zal een eigenaar ook derden kunnen machtigen om relevante gebouwinformatie, gekend uit data van verschillende entiteiten, te raadplegen. Op die manier zal de energiedeskundige, na machtiging door de huidige eigenaar, toegang kunnen hebben tot relevante gebouwinformatie of informatie uit de opgemaakte EPB-aangiftes of EPC’s. Op die manier wordt een import van gekende EPB- en EPC-data voor de opmaak van een nieuw EPC mogelijk.

Het EPC bouw en de EPB-aangifte mogen bij de opmaak van een EPC bestaande bouw al worden gebruikt. Het EPC bouw wordt samen met de EPB-aangifte gegenereerd. De focus ligt hierbij op het aftoetsen van de geldende EPB-eisen. Het EPC+ zal, net zoals het EPC, enkel van toepassing zijn voor bestaande woongebouwen. Het zal een maatregelenpakket bevatten om de woning te renoveren tot de langetermijndoelstelling.

Bedoeling is om in eerste instantie het energiegebruik zoveel mogelijk te verminderen en daarna de resterende energiebehoefte mogelijks met hernieuwbare energie in te vullen. Deze logica zal ook tot uiting komen in de voorgestelde maatregelen.

Collega, dat een verdere integratie van de gegevens tussen EPB en EPC nodig is, daarvan was ik ondertussen reeds langer overtuigd. De gesprekken met de andere gewesten zitten momenteel zelfs al in een eindfase. Daarover zult u binnenkort meer kunnen horen.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Uw antwoorden zijn zeker voldoende voor deze vraagstelling.

Ik onthoud dat vooral de woningpas vanaf begin 2018, maar vooral medio 2019, het antwoord biedt op mijn vragen hier, zeker omdat heel wat energiedeskundigen ondertussen hun erkenning – of hoe ik het ook moet uitdrukken – niet langer hebben bestendigd, omdat ze er te weinig mee doen.

Er zitten in de toekomst dus heel wat problemen aan te komen, van mensen die een EPC hebben van een deskundige die ondertussen geen deskundige meer is. We moeten dat op een fatsoenlijke manier kunnen opvangen door anderen dat te laten doen, uiteraard mits machtiging van de eigenaar.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.