U bent hier

De voorzitter

De heer Gryffroy heeft het woord.

Als we willen inzetten op hernieuwbare energie en als we de doelstellingen willen halen, dan moeten we tussentijds cijfers kunnen hebben. We moeten weten waar we staan, want meten is weten. Dan is het ook belangrijk dat de cijfers correct worden bijgehouden en gemonitord.

We stellen echter vast dat op de website van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) cijfers worden weergegeven van de productiecapaciteit groene stroom per gemeente, netgebied en provincie. Deze zijn te vinden op www.vreg.be/groene-stroom. Tal van gegevens zijn echter slechts voorhanden tot 30 juni 2016, en we zijn bijna 30 juni 2017. Dat is dus een jaar na de feiten.

– Robrecht Bothuyne treedt als voorzitter op.

Wat is de reden waarom tot nu toe enkel de cijfers tot 30 juni 2016 terug te vinden zijn? Wanneer en hoe worden deze cijfers geactualiseerd? Zijn er recentere cijfers over de geïnstalleerde productiecapaciteit groene stroom beschikbaar? Hoe wilt u ervoor zorgen dat deze gegevens sneller en correcter beschikbaar zijn? Op welke manier kunt u de geïnstalleerde productiecapaciteit groene stroom monitoren als de regulator zelf slechts de cijfers tot 30 juni 2016 op de website zet, tenzij u andere bronnen hebt die wij niet mogen hebben of kennen? Ik heb hier de printscreen van gisteren, tot 30 juni 2016.

Minister Tommelein heeft het woord.

Mijnheer Gryffroy, de meest recente gegevens over hernieuwbare energie worden gepubliceerd op de website van het Vlaams Energieagentschap www.energiesparen.be/barometer. Deze barometer wordt elk kwartaal geactualiseerd voor het aantal windturbines, PV-installaties, warmtepompen en zonneboilers en ook voor het bijkomend vermogen van windturbines en PV-installaties. Deze gegevens zijn afkomstig van de netbeheerders en de EPB-databank en worden gevalideerd door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) om de correctheid te garanderen. De netbeheerders zijn verplicht om deze gegevens per kwartaal te rapporteren.

Een volledig rapport van de totale productiecapaciteit en de productie van groene stroom wordt jaarlijks op de website gepubliceerd. Aangezien niet alle installaties groenestroomcertificaten ontvangen, moeten heel wat gegevens individueel opgevraagd worden op installatieniveau. Dit is een tijdsintensief proces en wordt een keer per jaar uitgevoerd in het kader van de opmaak van de inventaris hernieuwbare energie door VITO.

De inventaris van het afgelopen jaar is telkens in september beschikbaar. De accenten van het huidige beleid liggen voor groene stroom bij zon- en windenergie en voor deze technologieën worden de gegevens per kwartaal geactualiseerd. We moeten er ons ook goed van bewust zijn dat de gegevens van de recentste maanden steeds onvolledig zijn. De aanvraag van groenestroomcertificaten en de melding van indienstnames gebeurt niet steeds onmiddellijk. Ook productiegegevens worden vaak met enige vertraging doorgegeven in het kader van de certificatenaanvraag.

U stelt me een vraag over cijfers op de website van de VREG. Ik heb geen enkele bevoegdheid over de VREG. Het parlement kan zelf die vraag stellen, aangezien deze instelling onder de bevoegdheid van het parlement valt.

De heer Gryffroy heeft het woord.

We zijn bevoegd voor de regulator sinds een paar maanden. Daarvoor was u nog bevoegd. 30 juni: dat betekent zeker nog acht maanden onder uw bevoegdheid. Als u zegt dat de cijfers in september ter beschikking zijn, dan zouden we mogen verwachten dat er op 31 december 2016 een actualisatie zou zijn gebeurd. Op de website van de VREG is steeds 31 december terug te vinden, maar dan maakt men een sprong naar 30 juni 2016. Van 31 december 2016 vind ik niets terug. Ik veronderstel dat de VREG die gegevens ook nodig heeft. Voor mij is nog altijd onduidelijk waarom op de website van de VREG de laatste cijfers maar gaan tot juni 2016.

U kunt dat vragen aan de VREG. Ofwel ben ik bevoegd, ofwel niet. Vanuit uw positie als parlementslid aan de minister vragen om iets te vragen aan de VREG waar u zelf voor bevoegd bent, daar pas ik voor. Stel die vraag zelf aan de VREG.

Ik zal de vraag dan anders stellen. U bent wel bevoegd voor het Vlaams Energieagentschap.

Ik heb daarop geantwoord.

De laatste cijfers dateren van 31 december 2015. Hoe komt dat op de website van het Vlaams Energieagentschap bepaalde zaken terug te vinden zijn tot 31 december 2015 en andere tot 31 december 2016? Het kwartaalgegeven is dus ook niet correct.

Ik zal dat navragen aangezien ik bevoegd ben voor het Vlaams Energieagentschap.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.