U bent hier

In de kijker

Wapenexportcontrole in België: gedachtewisseling met Vlaams Vredesinstituut – Wapenhandeldecreet: actualisering

In november 2015 gaf de commissie Buitenlands Beleid het Vlaams Vredesinstituut (VVI) de opdracht om een benchmarkstudie uit te voeren naar de regelgeving en het beleid inzake wapenexportcontrole in Europa. Nadien vroeg ze het VVI ook om een vergelijking te maken van de systemen die de diverse overheden in België opzetten voor de controle op de uitvoer van defensiegerelateerde producten. De leden van de commissie houden een gedachtewisseling met het Vlaams Vredesinstituut over dit rapport.

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012 te actualiseren. De meest ingrijpende wijziging betreft de controle op doorvoer van wapens zonder overlading of herlading. Minister-president Geert Bourgeois licht het ontwerp van decreet toe.

Video

Verslag

van Ann Brusseel aan minister Geert Bourgeois
1819 (2016-2017)
van Tine Soens aan minister Geert Bourgeois
1844 (2016-2017)
Vraag om uitleg van Manuela Van Werde aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over historische liften in gebouwen
Vraag om uitleg van Manuela Van Werde aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over afwegingskaders met betrekking tot onroerend erfgoed
54 (2016-2017)
Externe sprekers
Tomas Baum (directeur Vlaams Vredesinstituut) en Gregory Gourdin (Vlaams Vredesinstituut)
1982 (2018-2019) nr. 1
Bijlage: Presentatie van het Vlaams Vredesinstituut (pdf)
1121 (2016-2017) nr. 3
1121 (2016-2017) nr. 4

Agenda

54 (2016-2017)
Externe sprekers
Tomas Baum (directeur Vlaams Vredesinstituut) en Gregory Gourdin (Vlaams Vredesinstituut)

15:30 uur

van de Vlaamse Regering
1121 (2016-2017) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting
van Ann Brusseel aan minister Geert Bourgeois
1819 (2016-2017)
van Tine Soens aan minister Geert Bourgeois
1844 (2016-2017)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.