U bent hier

In de kijker

Strategische visienota Cultureel Erfgoed: bespreking

Cultureel erfgoed is een gemeenschappelijk goed voor de samenleving en is het resultaat van eeuwen menselijke activiteit. In februari 2017 keurde het Vlaams Parlement een nieuw Cultureelerfgoeddecreet (CED) goed. Hieruit vloeide een visienota van minister Sven Gatz voort, met daarin een omgevingsanalyse, uitdagingen voor het veld, prioriteiten voor deze legislatuur, aandachtspunten bij de uitvoering van het CED en de relatie tot steden en gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Na de toelichting en een hoorzitting vorige week bespreken de leden van de commissie vandaag de nota met minister Sven Gatz.

Video

Verslag

64 (2016-2017) nr. 2
64 (2016-2017) nr. 3

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.