U bent hier

In de kijker

Strategische visienota Cultureel Erfgoed: hoorzitting

Cultureel erfgoed is een gemeenschappelijk goed voor de samenleving en is het resultaat van eeuwen menselijke activiteit. In februari 2017 keurde het Vlaams Parlement een nieuw Cultureelerfgoeddecreet (CED) goed. Hieruit vloeide een visienota van minister Sven Gatz voort, met daarin een omgevingsanalyse, uitdagingen voor het veld, prioriteiten voor deze legislatuur, aandachtspunten bij de uitvoering van het CED en de relatie tot steden en gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Over deze visienota houden de commissieleden een hoorzitting met vertegenwoordigers van de Strategische Adviesraad Cultuur (SARC), van het Overleg Cultureel Erfgoed (OCE) en van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Video

Verslag

64 (2016-2017) nr. 2
64 (2016-2017) nr. 3

Agenda

van Sven Gatz
64 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Yamila Idrissi en Cathy Coudyser
Hoorzitting met: - Jorijn Neyrinck, ondervoorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de SARC - Jan De Maeyer, voorzitter van OCE - Hilde Plas, stafmedewerker Cultuur en Erfgoed van de VVSG

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.