U bent hier

In de kijker

Kinderen en huisvesting: advies Woonraad en Kinderrechtencommissariaat

De Vlaamse Woonraad en het Kinderrechtencommissariaat brachten een advies uit over de huisvesting van kinderen en jongeren. Een niet te verwaarlozen minderheid van minderjarigen kan immers nog niet rekenen op een kwaliteitsvolle, betaalbare woning in een behoorlijke woonomgeving. In het advies is er extra aandacht voor het woonrecht van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. De Vlaamse Woonraad en het Kinderrechtencommissariaat formuleren ook beleidssuggesties om het recht op wonen van kinderen waar te maken. De commissieleden wisselen van gedachten over het advies met de voorzitter van de Vlaamse Woonraad en met de kinderrechtencommissaris.

Video

Verslag

Vraag om uitleg van An Moerenhout aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over het uitblijven van maatregelen tegen discriminatie op de private huurmarkt Vraag om uitleg van Katrien Partyka aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over discriminatie op de huurmarkt
van het Kinderrechtencommissariaat
42 (2016-2017) nr. 1
42 (2016-2017) nr. 4
47 (2016-2017)
Externe sprekers
Bernard Hubeau (voorzitter Vlaamse Woonraad), Bruno Vanobbergen (Kinderrechtencommissaris) en Pol Vandamme (secretaris Vlaamse Woonraad)
1169 (2016-2017) nr. 1
Bijlage 1: Advies van de Vlaamse Woonraad 'Kinderen en Huisvesting' (pdf)

Agenda

van het Kinderrechtencommissariaat
42 (2016-2017) nr. 1
Bevoegdheid Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen Bespreking met Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris
47 (2016-2017)
Externe sprekers
Bernard Hubeau (voorzitter Vlaamse Woonraad), Bruno Vanobbergen (Kinderrechtencommissaris) en Pol Vandamme (secretaris Vlaamse Woonraad)
Verslaggevers
Marc Hendrickx en An Moerenhout
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.