U bent hier

In de kijker

Kinderen en huisvesting: advies Woonraad en Kinderrechtencommissariaat

De Vlaamse Woonraad en het Kinderrechtencommissariaat brachten een advies uit over de huisvesting van kinderen en jongeren. Een niet te verwaarlozen minderheid van minderjarigen kan immers nog niet rekenen op een kwaliteitsvolle, betaalbare woning in een behoorlijke woonomgeving. In het advies is er extra aandacht voor het woonrecht van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. De Vlaamse Woonraad en het Kinderrechtencommissariaat formuleren ook beleidssuggesties om het recht op wonen van kinderen waar te maken. De commissieleden wisselen van gedachten over het advies met de voorzitter van de Vlaamse Woonraad en met de kinderrechtencommissaris.

Video

Verslag

Vraag om uitleg van An Moerenhout aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over het uitblijven van maatregelen tegen discriminatie op de private huurmarkt Vraag om uitleg van Katrien Partyka aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over discriminatie op de huurmarkt
van het Kinderrechtencommissariaat
42 (2016-2017) nr. 1
42 (2016-2017) nr. 4
47 (2016-2017)
Externe sprekers
Bernard Hubeau (voorzitter Vlaamse Woonraad), Bruno Vanobbergen (Kinderrechtencommissaris) en Pol Vandamme (secretaris Vlaamse Woonraad)
1169 (2016-2017) nr. 1
Bijlage 1: Advies van de Vlaamse Woonraad 'Kinderen en Huisvesting' (pdf)

Agenda

van het Kinderrechtencommissariaat
42 (2016-2017) nr. 1
Bevoegdheid Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen Bespreking met Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris
47 (2016-2017)
Externe sprekers
Bernard Hubeau (voorzitter Vlaamse Woonraad), Bruno Vanobbergen (Kinderrechtencommissaris) en Pol Vandamme (secretaris Vlaamse Woonraad)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.