U bent hier

Mevrouw Idrissi heeft het woord.

– Bart Caron treedt als voorzitter op.

Yamila Idrissi (sp·a)

U weet allemaal dat het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) fantastisch werk levert en geleverd heeft. De Vlaamse audiovisuele sector floreert. We hebben dat meerdere keren kunnen zien op het scherm. Maar het VAF is op zoek naar een nieuwe directeur-intendant. Hiervoor werd een vacature uitgeschreven. Het gaat om een belangrijke functie. Het VAF is een van de belangrijkste organisaties in de audiovisuele sector. Een van de taken van het VAF is het ondersteunen van creaties en producties. Ze focussen ook op talentontwikkeling en promotie. De jaarbudgetten van het VAF bedragen momenteel 17.151.000 euro voor het Filmfonds, 5.012 000 euro voor het Mediafonds, en naar het Gamefonds gaat 730.000 euro.

In de vacature worden enkele belangrijke kwalificaties voor mogelijke kandidaten aangehaald. Er is nood aan een grondig inzicht in de wereld van cultuur, film en media; de kandidaten moeten beschikken over ervaring in leidinggevende topfuncties; hun leidinggevende kwaliteiten moeten zeer goed zijn; ze moeten beschikken over een perfecte drietaligheid. De directeur-intendant moet de drijvende kracht zijn achter de ontwikkeling en de bloei van de Vlaamse audiovisuele sector. Zij of hij krijgt een mandaat van zes jaar, dat kan worden verlengd.

Je zou dan verwachten – omdat het gaat om een belangrijke functie en om belangrijke competenties – dat men daarvoor een assessmentbureau zou inschakelen om de juiste man of vrouw op de juiste plek te krijgen. Maar dat gebeurt niet. Dan vrees ik dat het oldboysnetwerk of het oldschoolnetwerk de overhand zal nemen.

De vacature moet rechtstreeks naar het VAF gestuurd worden. Soms wil je in eerste instantie anoniemer zijn. Als je dan de eerste selectie niet haalt, ‘tant pis’, dan zit het bij een assessmentbureau.

Minister, welke argumenten worden aangehaald door de organisatie om geen assessmentbureau in te schakelen? Hoe kan de procedure objectief verlopen? Wat zijn daar de valkuilen? Hoe gaat u ervoor zorgen dat dit in de toekomst vermeden kan worden? Zou het niet beter zijn om voor die belangrijke fondsen bijna ‘d’office’ een assessmentbureau in te schakelen?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Ik hoop u gerust te stellen, want het traject wordt wel degelijk begeleid door een externe consultant, Tom Debaere. Hij is arbeids- en organisatiepsycholoog en is actief op het vlak van coaching, selectie en evaluatie. Hij werkt alleen en begeleidde reeds andere selectieprocedures in de culturele sector, onder andere bij deBuren en Muntpunt.

Hij zal het selectiecomité bijstaan en zal ook ingeschakeld worden voor de assessments. Hij werd door de raad van bestuur gekozen uit drie consultants aan wie een offerte gevraagd werd. Voor uw informatie en met het oog op transparantie, licht ik ook de timing van de verdere sollicitatieprocedure toe. Daaruit blijkt ook de inbreng van de heer Debaere.

Waar staan we nu? De publicatie van de vacature is gebeurd, op maandag 13 februari, via diverse media. De kandidaturen worden uiterlijk op 31 maart 2017 aan de voorzitter van de raad van bestuur, de heer Jeroen Depraetere gericht. In april zal dan het volgende gebeuren: een jury die bestaat uit een aantal bestuurders, met name mevrouw Greet Claes, mevrouw Caroline Pauwels en de heer Anton Maertens, en de voorzitter, de heer Jeroen Depraetere, en de intendant, de heer Pierre Drouot, toetsen in de tweede helft van april de kandidaturen voor ontvankelijkheid en selecteren een aantal kandidaten op basis van de schriftelijke kandidaturen. De heer Debaere assisteert bij de selectie en informeert nadien de niet-geselecteerde kandidaten.

In mei staat dan het volgende op het programma. Dezelfde jury, eventueel aangevuld met externe deskundigen, interviewt begin mei de kandidaten uit de eerste selectie en selecteert de beste kandidaten. De heer Debaere assisteert de interviews en informeert achteraf de niet-geselecteerde kandidaten. Afhankelijk van het aantal resterende kandidaten wordt vervolgens een assessment van deze kandidaten ingelast, waarna eventueel nog een extra gesprek met hen wordt gepland.

Dan zijn we in juni. De integrale raad van bestuur en de heer Drouot interviewen in juni de laatste kandidaten en maken hun voorkeur bekend. Na overleg met mij starten de onderhandelingen met de gekozen kandidaat of kandidate. En dan is het de bedoeling dat in juli de nieuwe directeur-intendant bekend kan worden gemaakt, die dan officieel in dienst zou treden op 1 januari 2018, met eventueel een inwerkperiode in het najaar van 2017. De heer Debaere is gevraagd om de vacature te begeleiden vanaf de jurybijeenkomsten in april. De intendant, de heer Drouot, heeft bij de selectie een adviserende functie zonder stemrecht.

De voorzitter

Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Yamila Idrissi (sp·a)

Bedankt, minister. Uw antwoord stelt mij gerust. Ik hoorde via verschillende kanalen dat daar toch wel ongerustheid is. Ik ben blij dat er een externe consultant is ingeschakeld. Ik denk dat het nog beter zou zijn geweest als het assessmentbureau van bij het begin mee de cv’s zou ontvangen, en dat je dan pas in een later stadium, nadat er al een eerste selectie wordt gemaakt, verder gaat. Maar uw antwoord stelt mij voor een groot deel gerust. Ik kijk uit naar de uiteindelijke keuze van het VAF.

De voorzitter

Mevrouw Van Werde heeft het woord.

Ik wil kort namens onze fractie laten noteren dat de aanwervingsprocedure zeer open en transparant verloopt. Naar wat wij horen – en de minister heeft dat zonet bevestigd – is er een stappenplan ontwikkeld. Alles is goed doorgesproken in de raad van bestuur. Ik denk dat de jury competent genoeg is om over de kwaliteit van de kandidaten te oordelen.

Inderdaad, er komt wel degelijk een assessment aan te pas, zij het dan in een latere fase van de aanwervingsprocedure. Het lijkt ons dan ook een zeer open, transparante en gedegen procedure. We denken dat het VAF zijn uitstekende werking prima zal kunnen verderzetten met ‘the right man in the right place’.

De voorzitter

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Ik wil mij daarbij aansluiten. Mijn lokale ervaring leert mij dat assessmentprocedures net heel duur zijn en dat het dus niet meer dan normaal is dat die pas helemaal op het einde komen, bij mensen die al een eerdere selectie hebben doorgemaakt – schriftelijk, mondeling, wat ook. Ik vond de vraag een beetje vreemd. Uiteraard gebeurt dat hier op een transparante en correcte manier, met een extern bureau. Wij steunen deze procedure volmondig vanuit de CD&V-fractie.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.