U bent hier

Commissievergadering

donderdag 30 maart 2017, 14.10u

van Caroline Gennez aan minister Hilde Crevits
1457 (2016-2017)
De voorzitter

Mevrouw Gennez heeft het woord.

Naar jaarlijkse gewoonte vullen de kranten zich stilaan opnieuw met getuigenissen van ouders die beslissen om te gaan kamperen voor de schoolpoort om een plaats te bemachtigen voor hun kind.

Evenzeer naar ondertussen jaarlijkse gewoonte, stelde de minister ook dit keer werk te willen maken van een oplossing. Deze oplossing stond immers al ingeschreven in het regeerakkoord van deze Vlaamse Regering: een nieuw Inschrijvingsdecreet diende komaf te maken met het schoolkamperen, de duidelijkheid naar ouders toe te vergroten en de sociale mix te bevorderen.

Tot nader order is daar echter weinig zichtbaar van vernomen.

Minister, u kondigde dit jaar aan dat de administratie momenteel werk maakt van een Vlaanderenbreed centraal aanmeldingsregister. Mijn fractie is daar blij mee en is daar vragende partij voor.

Minister, zult u dit Vlaanderenbreed centraal aanmeldingsregister verplicht maken?

Betekent die aankondiging dat het centraal aanmeldingsregister wordt losgekoppeld van het Inschrijvingsdecreet? Wat betekent dit voor het Inschrijvingsdecreet? Komt er nog een nieuw Inschrijvingsdecreet?

Wat is de concrete timing voor de uitrol van dit Vlaanderenbreed centraal aanmeldingsregister? Hoe zal dit concreet in z’n werk gaan?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mevrouw Gennez, ik heb samen met u vastgesteld dat er opnieuw gekampeerd is, niet alleen in steden, hoewel daar steeds vaker wordt aangemeld en dus kamperen overbodig geworden is, maar ook in kleinere gemeenten, soms in scholen waar men al jaren druk op de capaciteit ervaart, maar evenzeer in scholen waar niemand de kampeerrijen verwacht had. Soms hebben enkel de ouders die gekampeerd hebben, een plaatsje in de school kunnen bemachtigen. In andere scholen bleek het kamperen overbodig, want waren er nog vrije plaatsen. De jaarlijkse media-aandacht voor het fenomeen maakt dat ouders het zekere voor het onzekere nemen en dat het kamperen blijft.

U hebt gelijk dat in de beleidsnota staat dat de kampeerrijen voor scholen vermeden moeten worden. Een centraal aanmeldingsregister voor heel Vlaanderen, waar alle scholen verplicht in meestappen, vraagt een nieuw decreet Inschrijvingsrecht. Daarvoor ligt het initiatief momenteel bij het parlement. Ik stel vast dat het draagvlak daarvoor groot is, maar ik ben zeker ook evoluerend in mijn gedachten. Mijn administratie is dit aan het voorbereiden en gaat na hoe dit kan gebeuren. Ik kan dit echter niet doen zonder een decreetsaanpassing.

Mevrouw Gennez, u was erbij in de commissie van 13 oktober toen het Vlaanderenbreed centraal aanmeldingssysteem is verdedigd, over meerderheid en oppositie heen. Niet alle scholen hebben nood aan een dergelijke aanmelding, maar ik heb toen ook gezegd dat als een Vlaanderenbreed centraal aanmeldingsregister ook voor die scholen die geen capaciteitsdruk ervaren, voldoende planlastvermindering en vereenvoudiging zou betekenen, ik die optie wel zeker wil overwegen.

Sowieso is het efficiëntiewinst dat niet alle scholen apart een aanmeldingssysteem moeten ontwikkelen, maar dat er een systeem komt waarop scholen die willen aanmelden, kunnen intekenen. Groot voordeel is dat ouders ook niet voor verschillende scholen in verschillende aanmeldingsprocedures moeten aanmelden en mogelijk zelfs voor twee of meer scholen een ticket krijgen. Daarmee vermijden we die dubbele circuits.

De opdracht die de administratie heeft gekregen, is om te bekijken welke scenario’s er zijn om de bestaande systemen gebruiksvriendelijker te maken, bijvoorbeeld door te koppelen met Discimus, waardoor dubbel werk vermeden wordt, en welke mogelijkheden er zijn om bestaande systemen beter op elkaar af te stemmen of in elkaar te integreren.

Waar ik echter vooral op wil inzetten, is het wegnemen van de drempel om te starten met aanmelden bij scholen die geconfronteerd worden met kampeerrijen. Bestaande systemen ter beschikking stellen is daar een element van. Het aanmeldingsdossier dat scholen moeten indienen ter advisering is ook een optie. Er is voldoende ervaring met het aanmelden om een soort van draaiboek te ontwikkelen waarmee scholen zelf aan de slag kunnen. Maar daarvoor moet de regelgeving eerst gewijzigd worden.

Daarnaast is mijn administratie aan het oplijsten in welke scholen bericht is over de kampeertoestanden. Al die scholen worden gecontacteerd en bevraagd, hetzij door de LOP-deskundige (lokaal overlegplatform) als de school in LOP-gebied gelegen is, hetzij rechtstreeks door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) voor scholen buiten LOP-gebied.

Daarbij wordt meteen gepolst naar de drempels voor aanmelden. AgODi doet ook altijd het aanbod om de school te ondersteunen bij het opstarten van een aanmeldingsprocedure.

De voorzitter

Mevrouw Gennez heeft het woord.

Minister, ik dank u voor het antwoord.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.