U bent hier

Commissievergadering

woensdag 8 maart 2017, 9.00u

Voorzitter
van Sabine Vermeulen aan minister Ben Weyts
1376 (2016-2017)
De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Minister, begin januari keek ik naar een reportage op de VTM waarin we konden zien dat designerhonden blijkbaar een nieuwe trend worden. We zagen een kruising tussen een pomeriaan en een husky, een pomsky. We kennen ook al de labradoedel, een kruising tussen een labrador retriever en een poedel.

Artikel 19 van het koninklijk besluit houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren stelt nochtans dat het fokken door het kruisen van verschillende rassen verboden is, behoudens uitzonderingen die schriftelijk werden toegestaan door de minister op advies van de Raad voor Dierenwelzijn of van de maatschappijen ter verbetering van de honden- en kattenrassen.

Minister, in een reactie op deze reportage van het VTM-nieuws verklaart u dat u de Inspectie Dierenwelzijn controle zult laten uitvoeren bij de kweker uit de reportage en zelfs een proces-verbaal zult laten opstellen. Bent u van plan om systematisch op te treden tegen niet-geautoriseerde kruisingen? Op verschillende websites van kweker-handelaars staat nog steeds dat ze kruisingen verkopen. Worden websites van kweker-handelaars hierop gecontroleerd? Werden er al schriftelijke uitzonderingen aangevraagd? Werden die toegestaan op advies van de Raad voor Dierenwelzijn? Zo ja, over welke rassen – als we dat een ras kunnen noemen – gaat het? Welk proactief beleid gaat u invoeren om het kweken en importeren van designerhonden tegen te gaan?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Wanneer blijkt dat een erkende kweker het verbod op het kweken van kruisingen overtreedt, dan treedt de Inspectie Dierenwelzijn op. Dat is in deze zaak ook het geval geweest. Die overtredingen kunnen eenvoudig worden vastgesteld door controle van de worpfiches. Ik heb onmiddellijk gevraagd om op te treden en er is een pv opgesteld ten aanzien van degene die in het nieuws een en ander heel fier kwam verkondigen.

Er is wel een hiaat in de federale regelgeving zoals die is overgedragen. Het parlement heeft in 2007 een vreemde regelgeving tot stand gebracht, in die zin dat er een verbod is voor erkende kwekers om kruisingen te kweken. Conform de regelgeving zoals die federaal tot stand is gekomen, kan een kweker-handelaar nog altijd kruisingen verkopen die hij heeft aangekocht bij niet-erkende kwekers of in het buitenland. Het verkopen van kruisingen op de website van de kweker-handelaars is dan ook legaal. Dat hiaat in de regelgeving door een kruising – vreemd genoeg, want we spreken hier over kruisingen – van de regelgeving maakt het mogelijk dat dat legaal is. Dat pakken we aan.

Tot nu toe werd geen enkele aanvraag voor een uitzondering op het verbod door mij toegestaan. Ik heb geen weet van een uitzondering of het verbod dat is ingediend bij de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn, noch voor de regionalisering bij de federale raad. Er is me geen aanvraag in die zin bekend.

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Minister, heb ik het goed gehoord dat dingen die hier verboden zijn, kunnen worden verkocht als ze kunnen worden geïmporteerd? Dat lijkt me de onlogica zelf. Ik kan er zeer moeilijk mee om dat hier puggles, maltipoe’s, cockerpoe’s, pomsky’s, labradoedels worden verkocht terwijl we die zelf hier niet mogen maken. Dat is voor mij onbegrijpelijk.

Collega Sanctorum zei me zopas dat een kruising toch gezonder is en vraagt waarom dat dan verboden is. Iedereen denkt dat een kruising misschien vitaler en gezonder is, en dat wordt soms ook beweerd, maar ik ga daar niet volledig mee akkoord. Bij erkende rassen die wij kweken, wordt er onderzoek gedaan naar genetische defecten, inteelt, afstamming en andere zaken. Als we een kruising importeren, weten we totaal niets van afstammingsgegevens of erfelijke ziekten en aandoeningen. Je zult maar een pomsky van 5 kilogram importeren, zeg maar uit het Oostblok, met het karakter en de erfelijke oogziekte van een husky. We weten totaal niet wat we hier binnenhalen. Die Oostblokkers weten misschien wat ze in de hond stoppen, maar ze weten nooit wat er zal uitkomen. Wij brengen dat dan binnen en gaan dat verder verkopen.

Al wat fluffy en pluizig is, verkoopt goed en het kan op de markt komen als zijnde een nieuw ras, maar we staan blijkbaar niet echt stil bij de afwijkingen die die honden kunnen hebben. Ik ben wel een groot voorstander voor het promoten van onze rashonden.

We zitten nog met het probleem dat heel wat consumenten maar al te graag populaire nieuwigheidjes met een pluizige factor kopen. We moeten de mensen meer bewust maken dat niet elke hond zomaar kan worden gekocht. Van de geïmporteerde designerrassen weet je inderdaad niet wat eruit komt. Ik was dan ook zeer kwaad op de tv dat een handelaar van kruisingen tot twee keer toe een platform kreeg om zijn fluffy pomsky’s te promoten.

Minister Ben Weyts

Ik vind dat kwekerijen geen laboratoria zijn en dat kwekers geen wetenschappers zijn. Het kan niet dat ze beginnen te experimenteren met levende wezens en zomaar als de Zweedse kok van de Muppetshow van alles beginnen te combineren, zuiver in functie van commercie. Wat ze doen, is heel eenvoudig. Ze maken een opsomming van alle positieve eigenschappen van het ene ras plus de positieve eigenschappen van een ander ras en samen is dat top, terwijl men dan niet spreekt over het ‘inkweken’ van genetische afwijkingen, van mogelijke effecten die zich kunnen voordoen. Ook bij onze eigen trekpaarden bijvoorbeeld heeft men afwijkingen ingeteeld zoals aan de knieën. Het is een ander debat, maar dieren moeten dan worden afgemaakt vanwege het intelen van genetische afwijkingen waarbij men ook combinaties heeft gemaakt, niet vanuit esthetische overwegingen maar om de meest krachtige dieren te telen. Vandaar dus het verbod.

Voor alle duidelijkheid, de fout die in de federale regelgeving zit, is dat een kweker-handelaar nog altijd kruisingen kan verkopen die hij heeft aangekocht bij niet-erkende kwekers in binnen- of het buitenland. Het gaat niet zozeer over binnen- of buitenland, maar wel over de niet-erkende kwekers waar men die honden kan aankopen. Dat is de grote weeffout die in de regelgeving vervat zit en die we zullen aanpakken.

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Ik heb vooral de laatste woorden gehoord ‘we zullen dat aanpakken’. Dank u daarvoor.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

van Sabine Vermeulen aan minister Ben Weyts
1365 (2016-2017)
van Bart Caron aan minister Ben Weyts
1367 (2016-2017)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Ben Weyts
1454 (2016-2017)

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.