U bent hier

Video

Verslag

41 (2016-2017)
Externe sprekers
Dirk Terryn (coördinator van CANON Cultuurcel), Katrien Van Iseghem (projectverantwoordelijke cultuurkuur.be), Lode Vermeersch (senior onderzoeker HIVA, KULeuven), Barend Van Heusden (hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen), Annick Schramme (hoogleraar Universiteit Antwerpen), Stefaan Vandelacluze (algemeen coördinator van Mooss vzw), Tijl Bossuyt (artistiek en zakelijk leider van De Veerman) en Herman Baeten (voorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, SARC)

Agenda

41 (2016-2017)
Externe sprekers
Dirk Terryn (coördinator van CANON Cultuurcel), Katrien Van Iseghem (projectverantwoordelijke cultuurkuur.be), Lode Vermeersch (senior onderzoeker HIVA, KULeuven), Barend Van Heusden (hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen), Annick Schramme (hoogleraar Universiteit Antwerpen), Stefaan Vandelacluze (algemeen coördinator van Mooss vzw), Tijl Bossuyt (artistiek en zakelijk leider van De Veerman) en Herman Baeten (voorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, SARC)
Verslaggever

De leden van de Commissie voor Onderwijs worden uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.