U bent hier

Commissievergadering

dinsdag 24 januari 2017, 14.00u

Voorzitter
van Ludo Van Campenhout aan minister Joke Schauvliege
658 (2016-2017)

De heer Van Campenhout heeft het woord.

Ludo Van Campenhout (N-VA)

Minister, het is nu decretaal mogelijk om een lage-emissiezone (LEZ) in te voeren. Antwerpen was het voorbeeld, samen met andere grote steden als Parijs, Madrid, Athene Mexico-stad enzovoort, die ook dieselwagens willen bannen. Ondertussen is ook Mechelen van plan om een lage-emissiezone in te voeren.

Minister, hebt u de intentie om andere Vlaamse steden te stimuleren om een LEZ in te voeren? Op welke wijze denkt u de promotie precies te organiseren? Welke steden of gemeenten zijn volgens u potentiële partners en kandidaten om een LEZ in te voeren?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega Van Campenhout, we hebben een kader uitgewerkt, en het is dan aan de steden en gemeenten om daar al of niet op in te gaan. Onmiddellijk na de goedkeuring van het kader hebben de diensten actief gecommuniceerd naar de verschillende doelgroepen. Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) heeft daaraan meegewerkt, om de lokale overheden te bereiken. Het staat trouwens ook prominent op de website en het stond uiteraard ook in de nieuwsbrief.

Dankzij die communicatie is de mogelijkheid tot het invoeren van een lage-emissiezone voldoende bekend bij de lokale overheden. Of ze daar effectief gebruik van willen maken, behoort natuurlijk tot de lokale autonomie. Dat is de keuze van die lokale overheden zelf. Als ze dat willen doen, is er uiteraard expertise vanuit onze diensten om daar ondersteuning aan te geven.

Specifiek voor de stad Gent is de mogelijkheid tot invoering van een lage-emissiezone opgenomen in het luchtkwaliteitsplan, dat samen met de stad Gent en de Vlaamse overheid is aangenomen. Mijn administratie ondersteunt de stad bij de verdere uitwerking.

Er zijn informele contacten op initiatief van een aantal steden. Het betreft niet alleen grote steden. De mogelijkheid van lage-emissiezones wekt ook de interesse van kleinere steden, zeker om een bepaalde verkeersdruk aan te pakken. Maar het is misschien aangewezen om niet zomaar te grabbel te gooien wie daar op dit moment mee bezig is. Die beslissing laten we misschien beter aan die overheden zelf over.

De heer Van Campenhout heeft het woord.

Ludo Van Campenhout (N-VA)

Ik dank de minister voor haar antwoord.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.