U bent hier

In de kijker

Gevolgen fusie watermaatschappijen Vivaqua en Hydrobru

Recent beslisten de intercommunales Vivaqua en Hydrobru te fuseren, met mogelijk financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten uit de Vlaamse Rand. (Op 22 december 2016 heeft het Vlaams Parlement hierover een belangenconflict ingesteld met het oog op overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.) Was minister Liesbeth Homans op de hoogte van deze fusie? Hoe kan zij verhinderen dat de gemeenten in kwestie er financieel nadeel door ondervinden? Zal zij hierover overleg plegen in de speciaal opgerichte overlegcommissie?

Verslag

van Rik Daems aan minister Liesbeth Homans
732 (2016-2017)
859 (2015-2016) nr. 2

Agenda

van Rik Daems aan minister Liesbeth Homans
725 (2016-2017)
van Rik Daems aan minister Liesbeth Homans
732 (2016-2017)
van Martine Taelman, Peter Wouters, Michel Doomst, Nadia Sminate, Katrien Schryvers en Sofie Joosen
859 (2015-2016) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.