U bent hier

In de kijker

Gevolgen fusie watermaatschappijen Vivaqua en Hydrobru

Recent beslisten de intercommunales Vivaqua en Hydrobru te fuseren, met mogelijk financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten uit de Vlaamse Rand. (Op 22 december 2016 heeft het Vlaams Parlement hierover een belangenconflict ingesteld met het oog op overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.) Was minister Liesbeth Homans op de hoogte van deze fusie? Hoe kan zij verhinderen dat de gemeenten in kwestie er financieel nadeel door ondervinden? Zal zij hierover overleg plegen in de speciaal opgerichte overlegcommissie?

Verslag

van Rik Daems aan minister Liesbeth Homans
732 (2016-2017)
859 (2015-2016) nr. 2

Agenda

van Rik Daems aan minister Liesbeth Homans
725 (2016-2017)
van Rik Daems aan minister Liesbeth Homans
732 (2016-2017)
van Martine Taelman, Peter Wouters, Michel Doomst, Nadia Sminate, Katrien Schryvers en Sofie Joosen
859 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Nadia Sminate en Marnic De Meulemeester
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.