U bent hier

In de kijker

Sociale huurwoningen: invoeren van constante woonkostenbenadering

Gezinnen die in oudere sociale woningen wonen, betalen verhoudingsgewijs meer voor hun energiekosten dan gezinnen in recente, beter geïsoleerde woningen. Met een voorstel van resolutie willen leden van de meerderheidspartijen de Vlaamse Regering oproepen om deze ongelijkheid weg te werken. Ze stellen daarom een constante woonkostenbenadering voor, zodat de sociale huisvestingsmaatschappijen ook zouden investeren in energie-efficiëntie van hun woonpatrimonium. De indieners lichten hun voorstel van resolutie in de commissie toe.

Video

Verslag

van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
706 (2016-2017)
van Björn Anseeuw aan minister Liesbeth Homans
850 (2016-2017)
960 (2016-2017) nr. 2
960 (2016-2017) nr. 3
van Björn Anseeuw, Valerie Taeldeman, Mercedes Van Volcem, Marc Hendrickx, Dirk de Kort en Jelle Engelbosch
981 (2016-2017) nr. 1
981 (2016-2017) nr. 2

Agenda

van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
706 (2016-2017)
van Björn Anseeuw aan minister Liesbeth Homans
850 (2016-2017)
van Michèle Hostekint aan minister Liesbeth Homans
867 (2016-2017)
van Björn Anseeuw, Valerie Taeldeman, Mercedes Van Volcem, Marc Hendrickx, Dirk de Kort en Jelle Engelbosch
981 (2016-2017) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.