U bent hier

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega's, op 8 december, op een door Trends georganiseerde lunch waar we beiden niet op waren uitgenodigd, verklaarde de gedelegeerd bestuurder van de VRT dat de openbare omroep bereid is om de noodlijdende regionale omroepen – het woord ‘noodlijdend’ is misschien wat straf – te helpen. Volgens de heer Lembrechts zijn er te veel regionale omroepen en moeten ze meer samenwerken en meer inzetten op het digitale. De VRT wil hun blijkbaar een helpende hand reiken. Minister, heeft de VRT al met u overlegd over hoe de openbare omroep met de regionale omroepen in concreto wenst om te gaan?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Voorzitter, collega's, mijn antwoord zal korter zijn dan gewoonlijk, al is de vraag gerechtvaardigd en wordt ze terecht gesteld. In de beheersovereenkomst 2016-2020 met de VRT is als strategische doelstelling opgenomen: “Versterking van het Vlaamse media-ecosysteem.” Als ambitie bij deze Strategische doelstelling 6 wordt onder andere vermeld: “Structurele samenwerking met andere Vlaamse mediagebruikers: Exploratie van samenwerkingspistes met Vlaams-Brusselse en regionale media.” De VRT wil, conform de beheersovereenkomst, bekijken hoe zij als publieke omroep de Vlaamse regionale omroepen kan helpen, onder meer bij regionale nieuwsgaring.

Het is in dit kader dat ik overleg met de gedelegeerd bestuurder van de VRT. Er zijn de aanbevelingen rond samenwerking van de regionale omroepen met de VRT uit het rapport van PPM. Vooraleer tot concrete voorstellen van mogelijke samenwerking te komen, ga ik in de loop van de komende weken eerst met de regionale omroepen in gesprek. De omroepen hebben nu voldoende tijd gehad om het rapport tot zich te kunnen nemen en met voorstellen voor de dag te komen. De gesprekken, zowel met de regionale omroepen en de VRT, passen in het geheel van het traject om tot een nieuw kader te komen, dat zoals ik heb aangegeven, tegen deze zomer duidelijk moet zijn.

De gedelegeerd bestuurder heeft met zijn uitspraken in mijn ogen eerder een helpende hand willen reiken met mogelijkheden, maar verder gaat het eigenlijk niet. We moeten wel degelijk de concrete antwoorden kunnen geven. De VRT-nieuwsdienst werkt vandaag al regelmatig samen met regionale omroepen, maar misschien kan dat nog meer gebeuren. De Vlaamse Audiovisuele Raad (VAR), dochteronderneming van de VRT, heeft een samenwerkingsovereenkomst met TV Limburg. Met BRUZZ is de samenwerking intenser aan het worden. We gaan dus zeer voorzichtig na wat er kan gebeuren. Maar na de niet zo aangename boodschap van het najaar, wil ik eerst horen wat de regionale zenders denken. Ik heb ook mijn kaarten op tafel, maar ik ga ze hier nog niet openleggen. Nadien onderzoeken we het geheel. Ik heb het vooral als een opening van een piste gezien, en zeker niet als een concrete en kant-en-klare oplossing. 

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Minister, ik begrijp dat we nog in de fase van de goede intenties zitten. Het stond ook al in de beheersovereenkomst en in die zin is het dus niet nieuw. Een en ander moet nog concreet worden uitgewerkt. We zullen het er in de toekomst nog over hebben.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

van Wilfried Vandaele aan minister Sven Gatz
704 (2016-2017)
Externe sprekers
Peggy Valcke (lid van de Algemene Kamer van de VRM) en Ingrid Kools (senior economist VRM)
van Katia Segers aan minister Sven Gatz
713 (2016-2017)
Externe sprekers
Peggy Valcke (lid van de Algemene Kamer van de VRM) en Ingrid Kools (senior economist VRM)
17 (2016-2017)
Externe sprekers
Sven Gatz (Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel), Peggy Valcke (lid van de Algemene Kamer van de VRM) en Ingrid Kools (senior economist VRM)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.